28 juni 2022

CDA stelt nieuwe vragen over stikstof aan gedeputeerde

Willemien Koning zwaait met rode Boerenzakdoek in Statenzaal in Noord-Holland

CDA Noord-Holland kan absoluut niet instemmen met uitvoering van het stikstofbeleid zoals het nu gepresenteerd is en heeft afgelopen maandag nieuwe vragen gesteld aan de Gedeputeerde Esther Rommel. Het CDA heeft erop aangedrongen een ander systeem te gaan hanteren dan de huidige voorgestelde sturing op Kritische Depositie Waardes (KDW’s). Verder is het CDA van mening dat de gebieden die zijn ingetekend op de stikstofkaart van Noord-Holland niet kloppen. Texel en Hollands Kroon hebben bijvoorbeeld onjuiste reductieopgaves voor stikstof gekregen. Veenweidegebieden moeten opeens 47% reduceren. De gedeputeerde heeft toegezegd dat zij de kaart gaat checken en daarover in overleg gaat met de Minister.

KDW's 

“De sturing op Kritische Depositie Waardes (KDW’s) in het stikstofdossier baart ons grote zorgen” zegt Willemien Koning, woordvoerder namens CDA. "De KDW’s blijken niet te kloppen en niet haalbaar te zijn. Logischerwijs zou het instrument dan rigoreus aangepast moeten worden en eigenlijk zou het beter zijn een ander systeem te gaan hanteren om de natuur te versterken. Wij zijn bang dat met dit systeem onterecht vele agrarische bedrijven moeten verdwijnen terwijl dat geen oplossing biedt".  De gedeputeerde zegt hierover dat de KDW’s slechts een indicator zijn, maar dat ze heilig blijven omdat er volgens de rechter simpelweg niets anders is. CDA Noord-Holland is van mening dat de politiek dan aan zet is om een ander systeem te introduceren. De gedeputeerde heeft beloofd later terug te komen op de vraag of ze bereid is te gaan werken met een ander systeem rond natuurwaarden en bij de minister aan te dringen op een ander systeem.

Stikstofkaart

Daarnaast heeft het CDA aan de orde gesteld dat de gebieden die ingetekend zijn op de stikstofkaart van Noord-Holland niet kloppen. "Zo staan er plotseling NNN gebieden ingetekend en zijn er ook andere gebieden opeens aangemerkt als stikstofgevoelig. De gedeputeerde heeft toegezegd dat zij kaart van Noord-Holland zorgvuldig zal checken op juistheid", aldus Koning. Het CDA wil daarnaast de belofte dat er geen extra oppervlakte wordt toegevoegd aan de stikstofgevoelige gebieden. De gedeputeerde verwees naar de Minister die de bevoegdheid zou hebben om de oppervlakte van stikstofgevoelige habitats te vergroten. CDA Noord-Holland zal hier landelijk aandacht voor gaan vragen omdat dit niet acceptabel is.

Boerenzakdoek

Het CDA wilde verder van de gedeputeerde weten hoe zij in Noord-Holland de agrarische sector bij het beleid gaat betrekken. In een eerdere reactie gaf het CDA al aan hoe onhaalbaar dit beleid is en dat het ontbreekt aan toekomstperspectief voor de agrarische sector. Maandag heeft Willemien Koning ook nogmaals aangegeven met ondersteuning van de rode boerenzakdoek dat het CDA zich zal inzetten voor toekomstperspectief voor de boeren en dus voor de voedselvoorziening in Noord-Holland. Dit kwam ook aan de orde bij de het debat over de veenweidestrategie. De provincie Noord-Holland telt 145000 hectare veenweidegebied. "Er moet toekomstperspectief zijn voor de agrarische familiebedrijven en dat is er niet door te zeggen dat zij maar lisdoddes moeten gaan telen of een b&b moeten gaan runnen. Er moet echt meer duidelijkheid komen over het toekomstperspectief dat geboden wordt, voordat beleid kan worden aangepast", stelt Willemien Koning. "Wij willen dat de gedeputeerde dat nadrukkelijk meeneemt bij de uitwerking van gebiedsprocessen en de veenweidestrategie. Daarom hebben wij ook de vraag gesteld hoe GS de Sociaal Economische impact gaat meenemen bij de gebiedsprocessen". De gedeputeerde heeft beloofd daar later op terug te komen.

Lees de ingediende vragen hier terug.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.