18 april 2011

CDA Talent Academie 2011-2012

CDA Talent Academie 2011-2012

De CDA Talent Academie is de meest uitgebreide en diepgaande opleiding voor talentvolle (toekomstige) politici van het CDA. De CDA Talent Academie maakt onderdeel uit van het CDA Talenten Programma, een traject van ondersteuning en ontwikkeling dat het CDA biedt aan haar talentvolle leden. Vanaf heden kunnen leden van het CDA zich aanmelden voor de CDA Talent Academie 2011-2012.

 

Doelgroep

De CDA Talent Academie richt zich op CDA-leden:

1)    met politieke ambitie;

2)    die een actieve rol binnen het CDA vervullen en die zich (verder) kunnen en willen ontwikkelen;

3)    die beschikken over minimaal een HBO-werk- en denkniveau, verkregen door opleiding óf (levens)ervaring.  

Inhoud en vorm

De opleiding start met bijeenkomsten over het CDA-gedachtegoed, gevolgd door sessies waarin de toepassing van het gedachtegoed in de politiek centraal staat. De bijeenkomsten vormen een mengeling van hoorcolleges, interactieve werkcolleges, masterclasses, seminars en vaardigheidstrainingen. De opleiding start met het CDA Talent Academie-weekend (vrijdag/zaterdag) in september 2011. Naast bijeenkomsten bestaat de opleiding uit literatuurstudies en opdrachten.

Locatie: Utrecht en Eindhoven

De CDA Talent Academie vindt in Utrecht en Eindhoven plaats. Er is voor maximaal 50 deelnemers plaats, 25 per locatie. De CDA Talent Academie start in september 2011 en eindigt in juni 2012. De reguliere bijeenkomsten vinden op woensdagavond plaats.

Inschrijving

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier, cv, motivatiebrief en een pasfoto, zullen wij op basis van een voorselectie potentiële deelnemers uitnodigen voor een persoonlijk intakegesprek waarin de kandidaten hun motivatie kunnen toelichten. Er zal tevens besproken worden of de kandidaten voldoen aan de criteria en of de CDA Talent Academie bij de leerwensen en ambities aansluiten.

Aanmeldingsformulier

Kandidaten kunnen zich tot en met 1 juni 2011 aanmelden door het aanmeldingsformulier op onze website www.cda.nl/si in te vullen en te verzenden. Bij het aanmeldingsformulier moeten de kandidaten ook een recente c.v., pasfoto en motivatiebrief uploaden. In de motivatiebrief kan de kandidaat aangeven in hoeverre  de CDA Talent Academie past in het realiseren van zijn/haar politieke ambities.

Tijdsbesteding

Het programma bestaat naast het startweekend in september (vrijdag en zaterdag), uit ongeveer 15 avondbijeenkomsten (woensdagavonden) van 19.00 tot 21.30 uur en een aantal trainingsdagen op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Daarnaast zal literatuurstudie en het maken van opdrachten ongeveer 6 á 8 uur studiebelasting per week vergen. Het zwaartepunt van de studiebelasting zit voornamelijk in het eerste gedeelte (tot en met januari) van het programma.

Kosten

De kosten van deelname aan de CDA Talent Academie bedragen € 850,- inclusief studiemateriaal en verblijfskosten.

Meer informatie:

Kijk voor meer informatie op www.cda.nl/SI/Opleidingen/Landelijk_opleidingsaanbod/CDA_Talent_Academie.aspx

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.