08 oktober 2020

CDA tegen afschaffing Ruimte voor ruimteregeling door provincie Noord-Holland

In de omgevingsregeling wordt het voor agrariërs veel moeilijker gemaakt verpauperde bedrijfsgebouwen te slopen. De bekende ruimte voor ruimteregeling wordt namelijk flink ingeperkt. Woordvoerder Wilma van Andel van het CDA vindt dit onbegrijpelijk. “De provincie geeft hoog op over hun inzet om ‘verrommeling’ in het landschap tegen te gaan. Door de inperking van deze maatregel ligt juist toenemende verpaupering op de loer.”

Het wordt voor agrariërs onaantrekkelijk gemaakt oude stallen of schuren te slopen. Wanneer er maar 2 woningen voor terug mogen worden gebouwd, kan dat heel vaak niet uit. Dan kan je de schuren of verhuren, of laten verpauperen. Het gebeurt ook nogal eens dat drugshandelaars zich aanbieden als keurige huurders die opslagruimte zoeken en dan zonder dat de agrariër dat weet er bijvoorbeeld een wietplantage van maakt.

“Daarom dienen we samen met de ChristenUnie een amendement in om deze regeling wel in de omgevingsverordening op te nemen,” aldus Van Andel. Het amendement is tijdens de Provinciale Statenvergadering van 5 oktober ingediend. De stemmingen over de amendementen vindt plaats op 22 oktober.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.