13 maart 2019

CDA tekent als eerste de investeringsagenda Sport & Cultuur

CDA lijsttrekker Dennis Heijnen heeft als eerste de investeringsagenda getekend na afloop van het Sport & Cultuurdebat. De investeringsagenda is opgesteld voor sport en cultuureducatie en spreekt zeven ambities uit, waaronder voldoende cultuuraanbod en gezonde en een beweegvriendelijke leefomgeving. De provincie speelt hierin de rol van kennismakelaar en verbinder. Heijnen: ‘het ondersteunen van breedtesport, talentontwikkeling, vrijwilligers en cultuureducatie is een bovenregionale taak en daarom onderschrijven we deze agenda dan ook van harte.’

Heijnen vervolgt: “Investeren in sport is voor het CDA erg belangrijk. Dit hebben wij al eerder onderstreept door ons eigen sportmanifest op te stellen en dit manifest hebben wij twee weken geleden overhandigd aan Wopke Hoekstra, minister van Financiën.” Het manifest, medeondertekend door Peter van der Aart van Sportservice Nederland, roept op tot een leven lang bewegen in Noord-Holland. De provincie Noord-Holland kan meer doen in het ondersteunen van georganiseerde sport in de gehele provincie. Team Sportservice speelt een belangrijke rol in de uitvoering hiervan, door daadwerkelijke ondersteuning en scholing en door kennisdeling.

Het debat, dat plaatsvond in de bibliotheek van Haarlem, was georganiseerd door Plein C. Deze organisatie is het bureau voor advies, informatie en scholing over cultuuronderwijs in Noord-Holland. Ook Heleen Keur was aanwezig, wethouder cultuur uit Den Helder, en CDA Kamerlid Hanke Bruins Slot. 

U vindt het sportmanifest in onderstaande bijlage. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.