31 maart 2020

CDA verbijsterd over stikstofaankoop Noord-Hollandse boerderijen door Noord-Brabant

Naar aanleiding van de aankoop van twee Noord-Hollandse boerenbedrijven door de Provincie Noord-Brabant heeft Willemien Koning namens het CDA schriftelijke vragen gesteld. Koning hoopt met het indienen van schriftelijke vragen meer helderheid te krijgen over deze aankoop. ‘Het is bizar dat de opkoop nu al in gang is gezet, omdat de gebiedsprocessen in onze provincie nog moeten opstarten en omdat er nog veel onduidelijkheid heerst over de randvoorwaarden en regels rond verkoop en aankoop van stikstofruimte. Daarnaast heeft Noord-Holland die stikstofruimte zelf heel hard nodig.’

Koning vervolgt: ‘De provincie Noord-Brabant heeft met een aantal veehouderijen overeenkomsten gesloten om stikstofruimte te kopen voor de realisatie van een logistiek bedrijf. Van die opgekochte veehouderijen ligt er één in Assendelft en één op Wieringen. Wij willen hierover helderheid van de Gedeputeerde Staten in Noord-Holland. Het is bizar om stikstofruimte te verkopen aan Noord-Brabant, wij hebben deze stikstofruimte zelf hard nodig voor onze eigen woningbouw en andere projecten. Ook willen we onze (agrarische)bedrijven toekomstsperspectief blijven bieden.’  

Tussen het Rijk en de provincies lopen nog gesprekken om opkoop van veehouderijen door industrieën van ver weg te voorkomen. ‘We moeten voorkomen dat de veehouderijsector in Noord-Holland wordt ‘leeggekocht. De aankoop vanuit Noord-Brabant past ook niet goed binnen de beleidsstrategie zoals die wordt voorgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. ‘Hoe kan dit dan toch gebeuren?,’ vraagt Koning zich af. ‘We verwachten een krachtig signaal vanuit de landelijke overheid.’ CDA en ChristenUnie hebben inmiddels Kamervragen gesteld over het ‘cowboygedrag’ van Noord-Brabant.

Het CDA wil ook weten of GS bij het uitwerken van het stikstofdossier voldoende rekening houdt met nieuwe inzichten en de actuele situatie rond stikstof in de lucht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.