25 juni 2019

CDA vraagt opheldering coalitieakkoord

Het CDA vraagt middels schriftelijke vragen meer duiding bij het coalitieakkoord. 17 juni jl. is het coalitieakkoord “Duurzaam Doorpakken” gepresenteerd door de nieuwe coalitiepartijen. ‘Van een debat was echter geen sprake’ aldus fractievoorzitter van het CDA Dennis Heijnen. ‘Terwijl juist vele fracties zich hierop hadden voorbereid, vragen hadden geformuleerd en moties hadden opgesteld. Tot onze verbazing werd op geen van de gestelde vragen of moties antwoord gegeven.’ 


Duidelijk is wel dat nog veel onderzocht gaat worden of dat visies opgesteld zullen worden met bijbehorende uitwerkingen. Daarnaast noemde de coalitie dat het een akkoord op hoofdlijnen is en dat het niet de plaats of de gelegenheid was voor een inhoudelijke reactie. Dat is een keuze, maar dat laat onverlet dat het CDA van mening is dat enkele vragen snel antwoord behoeven voor maatschappelijke partijen en inwoners van Noord-Holland. Het CDA heeft daarom schriftelijke vragen over het coalitieakkoord ingediend.


Lees hier de vragen die door het CDA zijn ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.