17 januari 2020

CDA wil compleet gezondheidsonderzoek IJmond

Het CDA maakt zich grote zorgen over de trage afwikkeling en de inhoud van het gezondheidsonderzoek dat het RIVM gaat uitvoeren naar de gezondheid in de IJmond. Daarnaast is het nog maar de vraag of het onderzoek volledig zal worden uitgevoerd. “Voormalig gedeputeerde Tekin Statenlid beloofde dit onderzoek al in november 2018. Na het  korte onderzoek in de eerste helft van 2019 over de grafietregens lijkt het vervolgonderzoek nog steeds niet goed te zijn opgestart,” aldus Statenlid en woordvoerder Willemien Koning.

“De vertraging zorgt bij de bewoners voor veel onrust,” vervolgt Koning, “met name omdat de laatste tijd weer veel incidenten voorkomen bij Tata Steel.” Het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s zelf kost natuurlijk veel tijd, want het moet terecht wetenschappelijk verantwoord zijn, maar juist daarom moet het wel snel en in zijn geheel worden opgestart. Het onderzoek bestaat uit meerdere clusters. De gedeputeerde had toegezegd opdracht te geven voor uitvoering van deel 1, cluster A. “Nu begrijpen wij echter dat de provincie niet alle onderdelen uit cluster A wil laten onderzoeken,” aldus Koning.

CDA pleit daarom voor het snel oppakken én dat het onderzoek zo volledig mogelijk wordt opgestart. De omwonenden van Tata willen zo spoedig mogelijk weten hoe het zit met de gezondheidsrisico’s en waar zij aan toe zijn. Alleen dit brengt rust terug in de regio. Gezien de urgentie van deze zaak heeft het CDA schriftelijke vragen ingediend, waarin onder andere wordt opgeroepen om nu de opdracht te geven geheel cluster A te onderzoeken en geen onderdelen over te slaan om die eventueel later te doen. Dan gaat het geheel veel te lang duren. De onderzoeksvoorstellen zijn opgesteld samen met de bewoners en die willen een compleet beeld van de situatie voor hun gezondheid. Daarnaast vraagt het CDA zich af of de provincie genoeg prioriteit geeft aan het gezondheidsonderzoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.