30 april 2021

CDA wil duidelijkheid over de parallelweg N240 in gemeente Medemblik

CDA Noord-Holland vraagt aandacht voor de geplande doortrekking van de parallelweg N240 bij Opperdoes. Gelegen te midden van verschillende West-Friese agrarische bedrijven, ondervindt Opperdoes al jaren last van zwaar beladen, hardrijdend landbouwverkeer. De bewoners snappen dat in deze agrarische omgeving de boeren verschillende percelen land huren en dat dat meer vervoer met zich mee brengt, maar dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid en overlast in de dorpskern. Volgens Christa Kuiper, Statenlid namens CDA, ligt de oplossing voor de hand: “Sterker nog: de plannen van de provincie om de parallelweg bij de N240 door te trekken en een rotonde te realiseren bij de kruising N240-N239 lagen al op tafel. Toch is er tot nu toe nog weinig terecht gekomen van deze “bypass” om de kern van Opperdoes te ontzien van dit landbouwverkeer. Tijd dus om verhaal te halen bij het provinciaal bestuur”.

Vertraging

Het besluitvormingsproces dateert terug naar 2006, toen de discussie al werd aangegaan over het idee om de N240/Markerwaardweg door te trekken. In verband met de hoge kosten is hiervan afgezien en is besloten alleen door te gaan met het doortrekken van de parallelweg N240 en de aanleg van een rotonde op de kruising N240-N239. Hierover is door de provincie NH in november 2016 een informatieavond georganiseerd voor de lokale bewoners. De doortrekking zou vervolgens uitgewerkt worden om eind 2019, uiterlijk begin 2020, te starten met de uitvoering. Inmiddels is er nog weinig van de grond gekomen en is er ook weinig duidelijkheid over de vertraging van het project. “De woordvoerster van de provincie NH heeft aangegeven dat dit plan vertraagd is doordat door de toenemende complexiteit in de infrastructurele projecten niet alle projecten tegelijktijdig technisch uitgewerkt kunnen worden. Ondertussen bevindt het project zich medio 2021 volgens de provinciale planning nog steeds in een studiefase. Maar bewoners zijn hier blijkbaar niet over geïnformeerd”. Daarbij komt dat het nog altijd onduidelijk is wat er dan precies ten grondslag ligt aan deze vertraging: “Wij willen van de provincie een antwoord op de vraag wat dan precies maakt dat de provincie andere projecten heeft moeten prioriteren en dit project na 5 jaar nog steeds in de studiefase verkeert”, aldus Kuiper.

Urgentie

Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat gezien het belang voor de verkeersveiligheid in Opperdoes dit project na 5 jaar nog steeds niet van studiefase is overgegaan naar een planfase. Volgens Kuiper zou  het project inmiddels een nog hogere urgentie moeten hebben nu het landbouwverkeer toeneemt en er met trekkers sneller mag worden gereden. Kuiper hoopt door middel van schriftelijke vragen aan het provinciaal bestuur meer duidelijkheid te krijgen over de planning en voortgang van het doortrekken van de  parallelweg en de aanleg van de rotonde. Het is zaak dat de studiefase eens afgesloten wordt en het project overgaat naar een planfase, zodat de realisatie van het project een stap dichterbij komt en bewoners van Opperdoes en omgeving weten waar zij aan toe zijn.

Download hier de schriftelijke vragen die op 30 april zijn ingediend. Gedeputeerde Staten heeft 30 dagen voor de beantwoording.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.