09 juli 2019

CDA wil informatiepunt PAS Noord-Holland

Het CDA vindt het van groot maatschappelijk en economisch belang dat de provincie zo snel mogelijk inzicht heeft in de ontstane situatie rond de "stand still" over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van State. De provincie moet een informatiepunt instellen, zo vindt het CDA, en maximaal inzetten op het vinden van oplossingen. 'Op deze manier kunnen inwoners, bedrijven en gemeenten zich met hun vragen en zorgen over de PAS bij de provincie melden en wordt het zoeken naar oplossingen bevordert,' aldus CDA-Statenlid Willemien Koning.

Gemeenten, bedrijven en burgers staan met de handen in het haar door het negatieve oordeel van de Raad van State over de geschiktheid van de PAS. De PAS gold als basis voor de vergunningverlening voor stikstof belastende economische activiteiten nabij natuurgebieden. Projecten zoals de aanleg van wegen, bouw van woningen, andere bouwplannen en vele bedrijven, waaronder agrarische bedrijven, weten niet waar ze aan toe zijn. Het negatieve oordeel heeft grote impact in onze provincie. De gevolgen moeten op korte termijn duidelijk worden.

Willemien Koning, woordvoerder op dit dossier, heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. ‘We zijn blij dat er door GS een PAS-Team is ingesteld. Dat is een eerste stap. Wij vinden het belangrijk dat zij snel in kaart brengen wat de impact is van de PAS-uitspraak voor onze provincie en wat de verwachte tijdlijn is voor de zoektocht naar oplossingen. Zo blijven we niet in een papieren werkelijkheid steken, maar gaan we op zoek naar reële oplossingen voor knelpunten. De agrarische sector heeft ook aandacht nodig, omdat voor hen vele onduidelijkheden zijn opgeworpen. Zij worden getroffen door beperkingen en soms tegenstrijdige regels.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.