12 juli 2019

CDA wil meer tijd voor zienswijzen omgevingsverordening

Gemeenten maken zich zorgen over de korte tijd die ze hebben om te reageren op de concept-omgevingsverordening. De gemeenteraden van Heerhugowaard en Hollands Kroon hebben al, op initiatief van de CDA-fractie, gevraagd om de periode van inzage te verlengen naar zestien weken, in plaats van de huidige zes. Woordvoerder Wilma van Andel: ‘Ik begrijp de zorgen van de gemeenten, want de omgevingsverordening heeft immers  flinke invloed op het beleid van de gemeenten . Zes weken is te kort tijd om een door de gemeenteraad gedragen zienswijze in te dienen. Daarom hebben we als provinciale CDA-fractie schriftelijke vragen ingediend om de oproep van deze twee gemeenten kracht bij te zetten. De omgevingswet wordt pas per 2021 ingevoerd, dus er is ook voldoende tijd. ’  

In de periode 2015-2019 is de provinciale omgevingsvisie vastgesteld. Deze visie is strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving in de provincie. De visie vervangt oude regelingen van ruimte, water, milieu, natuur, landschap verkeer en vervoer voor één samenhangende visie op al deze terreinen. Het vervolg hierop is het vaststellen van de provinciale omgevingsverordening, waarin staat beschreven wat er wel en niet mag. Van Andel: “De provincie heeft met veel partijen gesproken om tot een gedragen omgevingsverordening te komen. Maar ook dan is belangrijk dat het democratisch debat in gemeenteraden en Staten op een goede manier gevoerd kan worden.

In de bijlage van dit bericht vindt u de gestelde vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.