21 februari 2019

CDA wil opheldering uitspraken Van der Hoek (D66) over fusie Wijdemeren

De verantwoordelijke Noord-Hollandse gedeputeerde Jack van der Hoek (D66) stelt dat Wijdemeren binnen anderhalf jaar waarschijnlijk toch moet fuseren. Dit terwijl de provincie in november het fusieproces in de Gooi en Vechtstreek stopzette. CDA-Statenlid Wilma van Andel is verbaasd over deze uitspraak en wil opheldering. 

“De grote onrust in het Gooi over gedwongen herindelingen is nog maar net gaan liggen en nu komt de gedeputeerde met deze uitspraak. Gedeputeerde Staten hebben eind vorig jaar naar aanleiding van nieuw beleid vanuit Den Haag besloten het fusieproces te stoppen, om gemeenten niet langer in onzekerheid te laten. Met deze uitspraak bereikt de gedeputeerde echter precies het tegenovergestelde. Wij willen weten wat de gedeputeerde met deze uitspraak heeft bedoeld,” aldus Van Andel. 

De provincie mag alleen ingrijpen als een gemeente door het ijs zakt. De gedeputeerde beweert dat het beter is om al eerder afspraken te maken. Dat doet volgens het CDA geen recht aan de goede stappen die de gemeente Wijdemeren heeft gezet. Er wordt hard gewerkt aan verbetering van de bestuurskracht. De gemeente krijgt binnenkort ook weer een vaste burgemeester. Het Rijk heeft onlangs gesteld dat het niet aan provincies is om fusies op te leggen, maar dat fusies vooral van onderop moeten komen. Daar past deze uitspraak niet bij.

Van Andel gaat de gedeputeerde in de Statenvergadering van 4 maart om opheldering vragen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.