28 september 2019

CDA eist provinciale helpdesk aanpak stikstofproblematiek

Haarlem -  Het CDA wil dat er een provinciale helpdesk komt in Noord-Holland waar inwoners, bedrijven en gemeenten terecht kunnen met al hun vragen rondom de aanpak van de stikstofproblematiek en het opstarten van de vergunningverlening. Naar aanleiding van het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van de heer  Remkes is duidelijk dat er een belangrijke rol voor de provincie is weggelegd en dus moet de Provincie bereid zijn om een helpdesk in te richten waar betrokken partijen zoveel mogelijk duidelijkheid kunnen krijgen, vindt het CDA. Het CDA zal maandag in de Statenvergadering Gedeputeerde Staten ook vragen om een algeheel plan van aanpak rond de stikstofproblematiek op te stellen en spoedig de daadwerkelijke situatie in de Natuurgebieden in Noord-Holland in kaart te brengen. 

Statenlid Willemien Koning van het CDA geeft aan dat het onderwerp voor het CDA hoog op de agenda staat omdat het van groot belang is voor een goede balans tussen ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, inwoners en bedrijven. Er moet in kaart gebracht worden wat de stand van zaken is in de natuurgebieden in Noord-Holland, waar op korte termijn ruimte is om de vergunningverleningen weer op te pakken en welke projecten dan prioriteit krijgen. "We moeten alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat de bouw van woningen en andere stilgevallen projecten kunnen worden hervat en boeren en hun gezinnen duidelijkheid en perspectief krijgen voor de toekomst van hun bedrijf.’’ 

Om dat te bereiken wil het CDA tijdens de komende Statenvergadering diverse vragen voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Het moet ook duidelijk worden of de acties die de provincie gaat ondernemen invloed zullen hebben op de begroting voor 2020 die de provincie volgende maand moet vaststellen. Het is aannemelijk dat er extra geld nodig is om te werken aan het oplossen van de stikstofproblematiek.

 

 

Aanstaande maandag 30 september zal dit worden besproken tijdens de Provinciale Statenvergadering te Haarlem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.