19 juni 2019

CDA hekelt lelijk politiek compromis windmolenbeleid Noord-Holland

Het CDA spreekt zich uit tegen het lelijke politieke compromis over het Noord-Hollandse windmolenbeleid. Fractievoorzitter van het CDA Dennis Heijnen: ‘Het windmolenbeleid verandert, maar alleen in de gemeenten die samen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) vormen. Daar wordt de windmolenregeling verruimd naar een ‘ja, mits’-antwoord op de aanvragen.  Dat is onbegrijpelijk.’

Heijnen vervolgt: ‘de inwoners van al deze gemeenten, gemeenten waarin de VVD veel gewonnen heeft, krijgen te maken met extra windmolens. En dat terwijl de VVD had beloofd geen enkele nieuwe windmolen te plaatsten in Noord-Holland.  Want midden op de Amsterdamse Dam of op de Zuid-As zullen de molens niet geplaatst worden. Om GroenLinks van dienst te zijn bij de onderhandelingen door die partij de door GroenLinks beloofde honderd windmolens te laten bouwen in Noord-Holland,  vergeet de VVD al zijn kiezers in de MRA-gemeenten.’

Het CDA vindt dit jammer, want de coalitiepartijen hadden nu kunnen kiezen voor de inhoud. Heijnen: ‘Het CDA had graag een goed inhoudelijk kader gezien voor windenergie op industriegebieden, langs infrastructuur, en op de locaties waar draagvlak is, zowel binnen en als buiten de Metropool Regio Amsterdam. Dat zorgt voor een evenwichtige spreiding en een echte verandering van het windmolenbeleid. Een gemiste kans!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.