15 augustus 2013

Column duo-commissielid Hermen de Graaf over nep-politici

Deze neppers moeten worden afgeschaft, vindt de partij die democratie in z'n vaandel voert. Kortzichtig is dat standpunt, en gezien de argumentatie beledigend bovendien.

 

Op de Opinie-pagina van Trouw eind juli betoogde Floor Vermeulen, voorzitter van de VVD-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland, dat aan lokale 'neppolitici' een einde moet worden gemaakt. Hij doelt daarmee op ondersteuners van gemeenteraadsfracties, steunleden en duoraadsleden, ook bij Provinciale Staten. Die kosten alleen maar geld vanwege vergoeding voor aanwezigheid en reiskosten, ze zijn niet direct gekozen -maar beslissen wel mee- en ze zijn strijdig met de intentie om het aantal gekozen vertegenwoordigers van de bevolking terug te dringen. Meer dan drie keer slaat de heer Vermeulen de plank mis - en dat kan ik als ervaringsdeskundige beter onderbouwen dan zijn boute en arrogante opvatting over de door hem benoemde 'neppolitici'.

 

Onbekend

Het afschaffen van steunleden is een mooie maatregel om te bezuinigen vindt Vermeulen. Maar hij stelt ook dat 'hoeveel geld er precies valt te winnen, is moeilijk te zeggen'. Beetje dom, lijkt mij. Want voor een provincie als Zuid-Holland is in een uurtje te berekenen hoeveel dat helemaal kost. En uit eigen ervaring kan ik voorspellen, dat hier weinig te bezuinigen valt. Vermeulen suggereert aan de hand van twee voorbeelden, Leiden en Provinciale Staten Zuid-Holland, dat het landelijk zou gaan om honderden neppolitici. Ook belachelijk en slecht onderbouwd… efficiënter vergaderen levert al snel meer kostenbesparingen op.

 

Over één kam

Waar ik verder bedenkingen bij heb, is dat Vermeulen alle steun- en duoleden over één kam scheert. Als vertegenwoordigers van de bevolking, die lekker hun vergoedingen opstrijken. Degenen die ik ken zijn integer, werken hard en zijn zich zeer bewust van hun beperktere democratische legitimatie. Dat is ook een item, waar Vermeulen de plank volledig misslaat…

 

Volledig mis

Vermeulen slaat de plank volledig mis, want als duolid namens het CDA in de commissie Mobiliteit en Wonen van Provinciale Staten Noord-Holland mag ik meepraten en meestemmen in de betreffende commissie. Maar de uiteindelijke beslissingen worden genomen door Provinciale Staten - niet de commissie, maar de Staten beslissen en daarin wordt mijn stem verwoord door onze fractieleden, die daarin zijn verkozen. Dus Vermeulen jokt in zijn bijdrage in Trouw…

 

Extra voordeel

Fractieassistent, duoraads- en commissielid: het zijn prima opties om nieuwe politici in te werken en op te leiden. Daar gaat Vermeulen helemaal aan voorbij. Dat is tekenend voor de kortzichtigheid in zijn redenering. Mogelijk is zijn perceptie van deze toevoeging aan de democratie bepaald door het referentiekader van zijn VVD, waarin duoleden en fractieondersteuners blijkbaar niet gewenst zijn als politici van de toekomst?

Verder wil ik aangeven, dat neppolitici eigenlijk niet kunnen bestaan. Iedereen die iets te melden heeft, dient in een vrije democratie serieus te worden genomen. Dat is bij christendemocraten in ieder geval een uitgangspunt: 'Iedereen doet mee' is nummer 2 van de 7 principes die het CDA uitdraagt.

Bovendien geldt, dat vooral kleinere politieke partijen moeite hebben om in het dagelijkse geweld staande te blijven. Beperkte steun is dan ook een beloning voor meestal goed bedoelde initiatieven. In een goed bestuurde democratie - en dat geldt bijvoorbeeld ook voor coöperaties en verenigingen - wordt immers ook ruimte geschapen voor de oppositie c.q. voor alternatieve meningsvorming.

Tenslotte moeten we vaststellen dat er gekozenen zijn, die als de categorie zou bestaan, wel tot neppolitici kunnen worden gerekend…

 

Hermen de Graaf

duolid commissie Mobiliteit en Wonen voor CDA Provincie Noord-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.