16 januari 2018

Nieuwjaarsspeech: Openstaan voor verhalen

Om terug te lezen: De speech die fractievoorzitter Heleen Keur heeft gegeven tijdens de nieuwjaarsreceptie op 12 januari jl. in de Stoomhal te Wormer.

Mooi om in dit Rijksmonument elkaar te ontmoeten en een goed 2018 te wensen. In het verleden als gemeenteraadslid en tegenwoordig als Statenlid, vraag ik met regelmaat aandacht voor cultuur. Cultuur mag weer en wordt belangrijk gevonden. Dat blijkt ook uit het verkiezingsprogramma van het landelijk CDA en uit het regeerakkoord. Hoewel er wel een verschuiving lijkt te zijn in de definitie van cultuur. Leek het voorheen nog wel eens geassocieerd te worden met een linkse hobby, tegenwoordig wordt cultuur vaak geassocieerd met afkomst, religie, identiteit. Terwijl naar mijn mening cultuur altijd heeft gegaan en zou moeten gaan over creativiteit, ontwikkeling, leefbaarheid, saamhorigheid. Het onderwijzen van het Wilhelmus op scholen, zoals in het regeerakkoord staat beschreven, riep bij mij persoonlijk dan ook een ongemakkelijk gevoel op. Juist omdat het naar mijn idee zo paste in het rijtje van indelen naar afkomst en aanwakkeren van vergaande nationale gevoelens. Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, CDA’er en historicus, werd in het programma Jacobine op zondag in oktober 2017 precies hierop bevraagd. Hij herkende dat ongemakkelijke gevoel, maar gaf tegelijkertijd een mooie onderbouwing. Niet alleen het Wilhelmus maar vooral het verhaal van het Wilhelmus is volgens hem van belang. In feite is het volkslied namelijk een lied van een vluchteling die asiel vindt in Nederland, maar wel graag weer terug wil. Het getuigt van de strijd voor vrijheid. Vrijheid om je eigen gedachten te verwoorden in een land waarin mensen vrij zijn om te geloven wat ze willen. Aldus Jos Wienen. Ik was blij met zijn woorden en deel ze hier dan ook graag met u.

Het verhaal vertellen is dus belangrijk. Het verhaal van het Wilhelmus, het verhaal van vorige generaties, het verhaal van gasten, het verhaal van anders denkenden, het verhaal achter bepaalde opvattingen. Daarbij is luisteren en open staan voor die verhalen natuurlijk minstens zo belangrijk als het verhaal zelf. En dat is ook waar cultuur, in al zijn vormen, volgens mij om gaat. Je open stellen, eens met andere ogen kijken, de tijd nemen, en het soms ook gewoon niet begrijpen of niet mooi vinden. Dit vormt een ieder persoonlijk, maar ook een samenleving. En daarom vind ik ook dat de verschillende overheden een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om cultuur en dat niet alleen maar aan de markt kunnen overlaten of als economische pijler moeten zien. Ik ben dan ook blij met de toenemende aandacht voor cultuur, zolang cultuur maar gaat over de zaken waar het volgens mij over zou moeten gaan.

Uit eigen ervaring denk ik hier te kunnen zeggen dat wij als CDA’ers over het algemeen heel goed in staat zijn om onszelf open op te stellen, naar verhalen te luisteren en om bruggen te slaan tussen anders denkenden. We zijn dan ook niet voor niets een middenpartij, gestoeld op het christelijke gedachtengoed.

Als provinciale fractie proberen we zichtbaar te zijn. Zichtbaar in wat we doen en waar we als politieke partij voor staan. We halen informatie op, gaan gesprekken aan en bezoeken bedrijven en instellingen. Jaarlijks nodigen we belanghebbende organisaties uit die nauw verbonden zijn en te maken hebben met het provinciale beleid en gaan met ze in gesprek. Ook voor deze bijeenkomst hebben wij hen als gasten uitgenodigd en ik heet ze dan ook graag van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.

Ook dit nieuwe jaar zullen we als Statenfractie onze zichtbaarheid verder willen uitbouwen. We ondersteunen daarbij natuurlijk ook graag de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben met elkaar een enorm bereik, zeker op social media en kunnen elkaar daarin dus volop versterken. Wij hebben er zin in en zijn klaar voor een mooie campagnetijd met een mooi resultaat voor onze partij in maart.

Namens de fractie van CDA NH wens ik u allen een heel goed, gezond, succesvol en cultuurrijk 2018 toe.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.