13 september 2010

Dag van de herbestemming

Op vrijdag 10 september jl. werd voor de eerste keer de Dag van de Herbestemming in Noord-Holland gehouden. Dit was voorafgaand aan de Open Monumentendag op 11 en 12 september jl. Created in Noord-Holland is door de Provincie Noord-Holland gevraagd om creatieve nieuwe bestemmingen te vinden voor karakteristieke leegstaande gebouwen. Op de Dag van de Herbestemming organiseerde Created in dit kader een excursie langs drie markante rijksmonumenten: de St. Willibrordusstichting (GGZ Noord-Holland Noord) in Heiloo, Pakhuis Hollandia te Wormerveer en Gemaal Lynden in de Haarlemmermeer.
CDA-Statenlid Aagje Zeeman: ,,De oorsprong voor de organisatie van de deze dag ligt eigenlijk in 2008, dat jaar werd landelijk uitgeroepen tot het “Jaar van het Religieus Erfgoed”. De CDA fractie heeft toen in de Staten veel geld beschikbaar kunnen stellen voor de restauratie van monumentale kerken in N-H. In 2009 is op initiatief van het CDA een bijdrage beschikbaar gekomen voor de St. Oude Hollandse Kerken om daarmee een onderzoek te doen naar herbestemming of nevenbestemming van kerken. Wij zijn van mening dat de resultaten van dit onderzoek betrokken moeten worden en de Stichting een rol moet kunnen vervullen in het geheel van de discussie rond herbestemming. Naast aandacht voor Religieus Erfgoed is later ook het Industrieel Erfgoed nadrukkelijk in beeld gekomen. Met de nieuwe activiteiten willen de Staten van N-H nadrukkelijk draagvlak bewerkstelligen bij de bewoners en andere deskundigen betrekken bij de herbestemming van vrij gekomen Cultureel Erfgoed, om zo behoud van markante panden in het landschap te behouden. Voor mij staat vast: Samen maken we er meer van!”
Zie voor meer informatie: www.herbestemming.nu enwww.createdinnoordholland.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.