14 juni 2011

De Dertigers

De Dertigers van Noord-Holland

 

Bent u tussen de 25 en 39 jaar jong en bent u ook geinteresseerd in een netwerk van Noord-Hollandse CDA-ers? Meldt u zich dan aan voor de Dertigers Groep Noord- Holland.

De dertigersbeweging is voornamelijk in de grote steden actief. In de zomermaanden zal gekeken worden of wij een Noord-Hollandse variant kunnen opstarten. Naast de onderstaande beschrijving van het Dertigersnetwerk is het hoofddoel van de provinciale dertigersgroep om voornamelijk netwerkbijeenkomsten te organiseren. Komende maanden zal de provinciale dertigersgroep worden opgestart. Eind september wordt de eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd. Iedereen is welkom!

Heeft u interesse, wilt u actief meedenken met de opstart van de groep of heeft u nog vragen, neem dan contact op met Marc Haverkamp.

Dertigersnetwerk

De dertigersbeweging is een niet-formele en flexibele organisatie van zakelijke en betrokken christen-democratische dertigers. Een kenmerk van de dertigers is de wens om niet te vervallen in zaken van triviale organisatorische of machtspolitieke aard. Centraal staat het doel: ontwikkelen van hedendaagse christen-democratische denkbeelden. De organisatie an sich is hieraan ondergeschikt. Het netwerk bestaat uit een verzameling van individuen én groepen, die formeel geen relatie met elkaar hebben. Het lidmaatschap van een dertigersgroep is echter niet vrijblijvend. De verschillende groepen laten van zich horen op landelijke bijeenkomsten en via artikelen in de media. De inhoud van het debat, analyse en argumentatie staan voorop.

Een christen-democratisch platform

Het dertigersnetwerk is ontstaan met de bedoeling om jonge mensen een platform te geven om hun ideeën over de maatschappij en het christendemocratisch gedachtegoed verder te ontwikkelen.  De Dertigers zijn een aan het CDA gelieerd netwerk van ruim 150 christen-democratische dertigers. Zij komen in verschillende groepen regelmatig bijeen om te discussiëren over diverse politieke en - gerelateerde onderwerpen. De Dertigers willen laten zien dat politiek betrekking heeft op allerlei  vlakken en zeker niet saai hoeft te zijn. Regelmatig organiseren de Dertigers spraakmakende bijeenkomsten.

Politiek en samenleving

De standpuntbepalingen die hieruit voortvloeien hoopt men op de basis van de kracht van argumenten verder uit te dragen in de Nederlandse politiek en samenleving. Dit kan door de publicatie van artikelen, bijeenkomsten, gespreken met politici of anderen en verdere actieve participatie waar dat nodig dient te zijn. Het netwerk, de groepen en de onafhankelijke stichting hebben dit doel voor ogen wanneer zij hun activiteiten ontplooien.

Stichting

Ter logistieke ondersteuning van de groepen is er een stichting opgericht.

Vanuit deze stichting kunnen landelijk bijeenkomsten ondersteund en gefinancierd worden, wordt een adressenbestand bijgehouden en wordt de website verzorgd.

Het stichtingsbestuur bestaat uit afgevaardigden van de verschillende dertigersgroepen, en bestaat nu uit Andrea van de Velde, Marlijn Winkelman, Tomas Wijfels, Hanke Bruins Slot, Jonathan Soeharno en Alwin de Jong.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.