27 maart 2018

De lat hoger voor Noord-Holland: mooie plannen worden gerealiseerd

Een investering van € 69 miljoen voor projecten die in 2018 nog starten. Dat is het resultaat van een gezamenlijk voorstel van de Statenfracties van VVD, D66, PvdA en CDA. De eerste stappen voor deze grote investering zijn in 2017 gezet. Nadat de coalitiepartners begin 2015 de handen ineen sloegen met het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’ was het medio 2017 tijd om de balans op te maken. Uit de analyse bleek dat de coalitie goed op weg is en dat veel doelen deze coalitieperiode nog behaald worden. Maar de ambities van deze partijen reiken verder.

Motie 110

Hoog tijd om de lat nog hoger te leggen. Met Motie 110 hebben de coalitiepartijen aan Gedeputeerde Staten gevraagd om alle reserves en voorzieningen kritisch tegen het licht te houden. Reserves zonder concreet plan komen weer beschikbaar, zodat dit geld opnieuw geïnvesteerd kan worden. Het resultaat van deze doorlichting, zorgt ervoor dat er in totaal € 69 miljoen opnieuw geïnvesteerd kan worden. Tijdens de Statenvergadering van 6 november is dit voorstel door alle partijen van de Provinciale Staten aangenomen.

Verdeling van het geld

De € 69 miljoen wordt verdeeld over verschillende projecten. Een groot deel van het budget, € 24 miljoen,  gaat naar de energietransitie. Een investering die door alle partijen wordt gedragen. Binnen het budget voor de energietransitie is er op verzoek van de CDA fractie een bedrag vrijgemaakt voor de versterking van de regionale duurzame economie. Fractievoorzitter Heleen Keur: “Met deze middelen kunnen we een grote stap zetten in de ontwikkeling van een Energy en Health campus in Petten, een internationaal centrum voor innovaties op het gebied van gezondheid en energie. Belangrijk, want daarmee halen we meer (hoogwaardige) werkgelegenheid naar de regio. Ook zijn we blij met de extra impuls voor de investeringen in geothermie.”

Naast de investering in de energietransitie gaat er ook een bedrag van € 25 miljoen naar de aanleg van de Duinpolderweg, dit geld wordt alvast voor dit omvangrijke project gereserveerd.

De overige middelen zijn verdeeld over de restauratie van Rijksmonumenten,  het tegengaan van bodemdaling in veenweidegebieden, versnellen van woningbouw en er gaat extra geld naar natuur inclusieve landbouw. De coalitiepartijen willen met een investering van € 1 miljoen een Living Lab opzetten, dit is een plek om te experimenteren met nieuwe vormen van landbouw.

Middelen nog inzetten in 2018

De vrijgekomen middelen komen terecht bij projecten die in 2018 nog starten. Dat was een van de belangrijkste voorwaarden van de coalitiepartners. Deze coalitie is op stoom en heeft al grote stappen gezet. Tijdens de Statenvergadering van maandag 26 maart zijn de voorgestelde investeringen vastgesteld in een extra begrotingswijziging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.