21 juni 2018

Dennis Heijnen wordt voorgedragen als Lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019

Het Algemeen Bestuur draagt, op advies van de selectiecommissie, Dennis Heijnen voor als lijsttrekker voor de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. 

Dennis Heijnen is trots dat hij is voorgedragen: "Het is een enorme eer en een prachtige uitdaging om de trekker te zijn van de provinciale CDA-campagne in Noord-Holland. Noord-Holland verdient meer CDA! Wij staan voor ambitieuze en haalbare duurzaamheidsdoelstellingen, meer ruimte voor woningbouw en minder hinderlijke regels. Het CDA-verhaal legt het best de verbinding tussen de stad en de regio. Ik heb er ongelofelijk veel zin in om dat verhaal, samen met alle betrokken CDA-leden in deze prachtige provincie, uit te dragen in een daverende campagne. Ik hoop u daarvoor allen binnenkort te mogen ontmoeten!"

Advies selectiecommissie

Dennis heeft zich in de Staten weten te vestigen als een betrokken en deskundige politicus. Hij heeft een duidelijke visie op de toekomst en een helder aanvalsplan. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat we met Dennis een politiek leider krijgen die ons vol enthousiasme de toekomst in gaat leiden. Het bestuur staat achter de voordracht van de commissie en presenteert met trots Dennis als dé kandidaat die onze provinciale lijst gaat aanvoeren.

Op 1 september wordt door de leden de lijsttrekker gekozen.

Korte bio

Dennis werd op zijn 18de al lid van de partij en heeft in de tussentijd verschillende rollen vervuld. Zoals steunfractielid van CDA Huizen, lijsttrekker voor stadsdeel Amsterdam-Oost en voorzitter van het CDJA-Noord-Holland. Sinds 2016 zit hij namens het CDA in de Provinciale Staten van Noord-Holland en heeft zich sindsdien ontpopt als een politiek talent die alom wordt gewaardeerd. Hij heeft zich de afgelopen jaren met name geprofileerd op het woningbouwdossier, waar hij zich heeft ingezet voor de bouw van betaalbare (starters)woningen aan de randen van stad en dorp. Als vicevoorzitter van de fractie weet hij wat nodig is om leiding te geven aan een groep betrokken CDA-politici. Hij weet wegen te vinden om het provinciaal belang het best te dienen en samen te werken met andere fracties, bijvoorbeeld in zijn rol als voorzitter van de Rekeningencommissie Provinciale Staten. Naast het werk voor de Statenfractie is Dennis senior beleidsadviseur financieel economische zaken voor het Verbond van Verzekeraars.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.