06 november 2020

Digitale ALV CDA Noord-Holland op 21 november 2020

Programma van de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november 2020 vanaf 10.00 uur.

Ondanks de op dit moment nog geldende beperkingen proberen wij de politiek zo dicht mogelijk bij u te brengen. Als bestuur van CDA Noord-Holland willen wij u graag op de hoogte brengen van alle belangrijke zaken die er momenteel spelen, deze met u delen en bespreken. Ook deze Algemene Ledenvergadering wordt digitaal gehouden en wel op zaterdag 21 november 2020 vanaf 10.00 uur.

Om hieraan deel te kunnen nemen, dient u zich in te schrijven via de volgende link: klik hier.
U kunt zich aanmelden tot en met 19 november 2020. Na inschrijving ontvangt u uiterlijk 20 november 2020 de link in uw mailbox.

Concept programma

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. In memoriam
 5. Begroting 2021
 6. Algemeen bestuur: Wij nemen afscheid van Frank Frowijn en Diana Dekker als Algemeen bestuursleden. Frank Frowijn wordt in de regio IJmond opgevolgd door Marianne Hekman. Diana Dekker wordt in de regio Wesfriesland opgevolgd door Rick Nooij.
  Ook nemen wij afscheid van Petra de Groot als secretaris en vragen wij de leden om Judie Kloosterman te benoemen tot secretaris van het dagelijks bestuur.
 7. Tweede Kamerverkiezing met o.a. vaststellen staartlijsten en amendementen op het verkiezingsprogramma
 8. Verkiezing voorzitter CDA Noord-Holland
 9. Sluiting

Documenten
Hier vindt u de begroting 2021, welke op de ALV aan de leden wordt voorgelegd.
Hier vindt u de notulen van de ALV gehouden op 14 september 2020.
Hier vindt u de staartlijsten voor de kieslijst van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de agenda en de onderwerpen. U kunt deze vragen voor de vergadering schriftelijk/elektronisch stellen, over de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming. Hiervoor kunt u contact opnemen via koekkoekl@noord-holland.nl, via noord-holland@cda.nl of uw vraag in het aanmeldformulier stellen.

Indienen amendementen conceptverkiezingsprogramma door de gemeentelijke afdelingen

Amendementen op het conceptverkiezingsprogramma "Zorg voor elkaar" dienen uiterlijk zondag 15 november 2020 om 12.00 uur bij het bestuur te worden ingediend (noord-holland@cda.nl). Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van "Format amendementen". Een amendement moet van een toelichting zijn voorzien.
 
Het conceptverkiezingsprogramma is hier te vinden.

De amendementen zullen voorafgaande aan de ALV uitgebreid besproken worden. Donderdagavond 19 november 2020 en vrijdagavond 20 november 2020 staan gereserveerd voor de bespreking. Na 15 november zal duidelijk worden hoeveel amendementen er zijn en hoe u zich kunt aanmelden voor de bespreking(en). Houdt onze Facebook pagina en Website in de gaten voor het laatste nieuws!

Inschrijven voor de digitale ALV

Voorafgaande aanmelding is vereist om deel te kunnen nemen aan de ALV. U kunt zich aanmelden voor de digitale ALV via de volgende link: klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.