01 april 2021

Druk op provinciebestuur over woningbouw Stompetoren

Vanuit zowel de Tweede Kamer, oppositiepartijen in Provinciale Staten, als vanuit de gemeenteraad van Alkmaar wordt er aan het provinciebestuur gevraagd woningbouw in Stompetoren West niet langer te verbieden.

De kwestie over woningbouw in Stompetoren West speelt al lang, maar is nu opnieuw door Provinciale Staten aangekaart bij het provinciale bestuur. Aanleiding hiervoor is een motie die unaniem is aangenomen in de gemeente Alkmaar waarbij wordt opgeroepen woningen te bouwen in Stompetoren West. VVD-Kamerlid Koerhuis diende hiervoor in de Tweede Kamer schriftelijke vragen waarin hij er bij de minister op aandringt om het vervallen van woningbouwlocaties als Stompetoren terug te draaien. De CDA-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland is al lang van mening dat er veel meer woningen gebouwd moeten kunnen worden aan de randen van woonkernen. Tijdens het debat voor de vaststelling van de omgevingsvisie diende de provinciale CDA fractie ruim 25 moties en amendementen in, onder andere over de locatie Stompetoren West.  Statenlid Wilma van Andel: ‘er is een enorme woningnood in Nederland, ook in kleine kernen waar jong en oud geen geschikte betaalbare woning kunnen vinden dicht bij de plek waar ze zijn opgegroeid. Het huidig provinciaal beleid maakt woningbouw moeilijker, in plaats van makkelijker.

Van Andel vervolgt: “Veel gemeenten begrijpen niets van de plekken of omvang van de gebieden waar de provincie ruimtelijke ontwikkelingen verbiedt. Afwegingen hierover zouden bovendien veel meer bij de gemeente moeten liggen. De plannen in Stompetoren West zijn er al sinds 2005, en waren al die tijd mogelijk onder provinciale regelgeving, totdat daar verleden jaar ineens een streep doorheen ging. Wij willen dat dit besluit herzien wordt, nu die wens er zowel lokaal, provinciaal als landelijk ligt. Samen met de provinciale fractie van de ChristenUnie hebben wij hier dan ook schriftelijke vragen over gesteld.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.