30 maart 2021

Duidelijkheid nodig over draagvlakonderzoek windturbines

Uit artikelen van AT5 en de Telegraaf over een draagvlakonderzoek van de gemeente Amsterdam over het plaatsen van windturbines in de stad blijkt dat zowel de timing als de interpretatie ervan vragen oproepen. Woordvoerder klimaat Niek Wijmenga CDA Noord-Holland: “Dit onderzoek en het bijbehorende persbericht deden vermoeden dat het draagvlak groot was voor het plan van de gemeente Amsterdam om meerdere windturbines te plaatsen, en op kortere afstand van huizen dan de 600 meter grens”.

Een persbericht met de titel “Bijna twee derde Amsterdammers positief over extra windmolens” suggereert dat de gemiddelde Amsterdammer positief gezind zou zijn over het plan. In het onderzoek is echter niet gevraagd wat inwoners van concrete projecten op minder dan 600 meter van hun woning vinden. Deze grens heeft de provincie onlangs, onder voorwaarden, in de metropoolregio Amsterdam losgelaten. 

In de praktijk is gebleken dat dit onderzoek van weinig waarde is als men op basis hiervan beweert dat er draagvlak is voor windmolens in de stad. Bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten niet klakkeloos meegaan in onderzoeken naar draagvlak. Er moet duidelijkheid komen over de informatievoorziening aan Provinciale Staten rond de besluitvorming hierover in oktober 2020.

De legitimiteit van draagvlakonderzoeken heeft ook betrekking op het vervolg van de besluitvorming omtrent de Regionale Energie Strategieën die in alle gemeenten spelen en provinciale omgevingsverordening met regels over de ruimtelijke inpassing. De Noord-Hollandse CDA-fractie zal binnenkort met een afwegingskader komen voor wind- en zonprojecten op land. 

 

Klik hier voor de schriftelijke vragen die namens het CDA zijn ingediend over dit onderwerp.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.