25 januari 2019

Energietransitie: hoe staat Noord-Holland ervoor?

Column van Statenlid Joacim de Kam

Na vier jaar duurzame ambitie en daadkracht van de coalitie, is het tijd om terug te kijken naar de Statenperiode. De Randstedelijke Rekenkamer heeft in haar rapport ‘Energie in transitie’ een aantal interessante feiten vastgesteld. Hoeveel middelen zijn er door Noord-Holland tot op heden eigenlijk voor de energietransitie beschikbaar gesteld? De rekenkamer heeft de verschillende bedragen niet bij elkaar opgeteld. Dat zal wetenschappelijk gezien niet mogen, maar toch is de uitkomst interessant. 150 miljoen euro is er inmiddels aan geld beschikbaar dat bij kan dragen aan de energietransitie. En dat maakt me best trots. Zijn we daarmee klaar? Nog lang niet, maar we zien dat Noord-Holland de middelen vooral aanwendt als vliegwiel voor innovaties. Daarom is de impact vele malen groter dan de investering.

Ook interessant is of we nu wel of niet aan onze ambitie voor 2020 kunnen voldoen. Noord-Holland gebruikt zo’n 250PJ (PetaJoule) per jaar aan energie. Gaan we in 2020 14% van de benodigde energie duurzaam opwekken? Daarvoor zou 14% van 250PJ = 35PJ duurzaam moeten worden opgewekt. Volgens de gegevens uit 2016 zaten we toen rond de 15PJ. Dat lijkt mij erg laag. De gerealiseerde 685,5MW wind op land is nog niet in deze cijfers meegenomen, . Toch lijkt van 15PJ naar 35PJ alsnog een grote stap. Liggen we op koers om de 14% duurzaam opgewekte energie te halen?

Het rapport stelt ook: het formuleren van ambitieuze doelstellingen voor de lange termijn vraagt om concrete tussendoelen voor de relatief korte termijn. Noord-Holland heeft als tussendoelen 14% in 2020 en 16% in 2023. Daarna zijn geen tussendoelen geformuleerd tot 2050. Het ligt voor de hand om met tussendoelen aan te sluiten op de ijkmomenten die het Rijk op basis van de Klimaatwet naar verwachting zal gaan hanteren; elke vijf jaar een klimaatplan. Een mooie opdracht voor de nieuwe Statenfractie! 

Een voorspelling van mij op persoonlijke titel: 100PJ duurzame opwek in Noord-Holland in 2030 is een zeer grote uitdaging, maar zou haalbaar kunnen zijn:

1 miljoen woningen met zonnedaken: 10PJ
9000ha bedrijventerreinen en kantoorgebouwen voor 1/3 voorzien van zonnedaken: 30PJ
Wind op land (NH heeft 685,5MW = 8PJ reeds gerealiseerd): 15PJ
Zon geïntegreerd in infrastructuur (SolaRoad, geluidsschermen): 5PJ
De helft van alle woningen en de helft van alle industrie maakt gebruik van warmte uit de bodem (WKO/Geothermie): 40PJ

Ik kijk er naar uit om hierover in gesprek te gaan!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.