10 februari 2022

Gebiedsprocessen leiden tot kritiek bij CDA ook nu uitstoot Schiphol wel is meegenomen

Hoewel Schiphol geen Natuurvergunning heeft, blijkt de stikstofuitstoot van de luchthaven wel te zijn meegenomen in de berekeningen van de stikstofneerslag op natuurgebieden in het systeem Aerius. ,,Dit betekent dat er geen toename van stikstofuitstoot op natuurgebieden rond Schiphol is ten opzichte van de reeds bekende cijfers. Dat is op zich goed nieuws,’’ aldus Willemien Koning, woordvoerder natuur en gezondheid namens CDA Noord-Holland. Daarbij blijft het wel belangrijk dat de stikstofreductie niet alleen op het bordje van de agrarisch sector wordt neergelegd, maar dat alle bronnen (inclusief Schiphol) worden getraceerd en meegenomen in de gebiedsprocessen.’’

Het CDA blijft kritisch over de voortgang van de gebiedsprocessen, waarin met verschillende sectoren en partijen samengewerkt wordt om stikstofuitstoot te reduceren, bodemdaling tegen te gaan en nieuwe natuurgebieden te realiseren. De gedeputeerde liet afgelopen maandag op vragen van het CDA in de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid weten dat zij van plan is de uitwerking van de gebiedsprocessen voort te zetten op basis van oude kaders. Het CDA vindt dat niet acceptabel, want er wordt in onze provincie eenzijdig gestuurd op de neerslag in de zogenaamde Kritische Depositie Waarden. ,,Er moet echter veel meer gekeken worden naar de staat van instandhouding van de natuur. Dat kan tot een andere uitkomst van de gebiedsprocessen leiden. Daar komt bij dat Noord-Holland de enige provincie is die voor deze handelswijze kiest’’ aldus Willemien Koning.

Het CDA wil in Noord-Holland gebruik maken van de nieuwe kaders voor de gebiedsprocessen. Ook wil het CDA een effectrapportage over de gevolgen van de plannen die in de gebiedsprocessen ontwikkeld worden. Willemien Koning: ,,Stel je voor dat we een groot deel van onze leefomgeving op de schop nemen zonder dat we de effecten daarvan goed in beeld hebben? Ja, er moet iets gebeuren om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen en bouw van woningen in Noord-Holland mogelijk blijven, maar de gebiedsprocessen moeten wel zorgvuldig worden uitgevoerd.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.