08 mei 2020

Het CDA Noord-Holland is op zoek naar een secretaris

Het CDA Noord-Holland is op zoek naar een secretaris

Het Dagelijks Bestuur van Noord-Holland is op zoek naar een nieuwe secretaris.

Het CDA Noord-Holland is een actieve politieke partij in de provincie Noord-Holland en in de 47 gemeenten in de provincie. Als CDA Noord-Holland maken we het verschil voor de burgers in onze provincie en dragen we bij aan de vitaliteit van de 47 gemeentelijke afdelingen. Het CDA Noord-Holland heeft een actief en collegiaal Dagelijks Bestuur bestaande uit 5 personen.

De secretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de interne organisatie van het CDA Noord-Holland en het voorbereiden van de Provinciale Staten en Waterschapverkiezingen. Dit vraagt om iemand die zorgvuldig is en in staat is om overzicht te houden over de voortgang van de en op deze manier kan bijdragen aan een vitale provinciale afdeling.

De secretaris:

·        is lid van, of heeft affiniteit met, het CDA;

·        is in de eerste plaats gericht op het opbouwen van een bloeiende en gezonde CDA-afdeling;

·        is initiatiefrijk en staat open voor nieuwe ideeën;

·        is gericht op samenwerken met andere bestuursleden, met de fractie, met andere partijen en organisaties; en zoekt hierin naar nieuwe mogelijkheden;

·        is zorgvuldig en integer;

·        heeft ongeveer minimaal 4 uur per week beschikbaar om deze rol uit te voeren;

·        is in staat deze rol de komende 4 jaar te vervullen.

 De secretaris draagt, in samenwerking met de verenigingsmedewerker, zorg voor:

·        de bewaking van termijnen van benoemingen van bestuursleden;

·        de tijdige voorbereiding van de gang van zaken bij bestuursvergaderingen, Provinciale en         Waterschapsverkiezingen en algemene ledenvergaderingen;

·        de verslaglegging van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;

·        de archivering van alle zaken van CDA Noord-Holland;

·        een vitaal en goed werkende provinciale afdeling, en biedt waar nodig ondersteuning aan gemeentelijke afdelingen om de vitaliteit te verbeteren. De portefeuille vitale afdelingen maakt onderdeel uit van het takenpakket van de secretaris en kan hier zelf invulling aan geven;

·        het contact met de CDA waterschapsfracties binnen Noord-Holland.

Voor meer informatie over de functie en taken van de secretaris kunt u contact opnemen met de secretaris van de provinciale afdeling, Petra de Groot (petra.degroot@yahoo.com en 0613848944). Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door het sturen van een motivatiebrief en CV naar het steunpunt: noord-holland@cda.nl.

De reactietermijn sluit op 15 juni 2020. Eventuele gesprekken met de sollicitatiecommissie vinden plaats in de laatste twee weken van juni. De nieuw te benoemen secretaris wordt benoemd bij de ALV van 28 november 2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.