23 maart 2021

Is ons drinkwater in gevaar?

Het grote waterverbruik en het geloosde koelwater van de datacenters van Microsoft zijn van grote invloed op de voorziening van ons drinkwater in Noord-Holland, zo blijkt uit een rapport wat in november is gepresenteerd aan het provinciebestuur. Niet alleen verbruiken de datacenters al 525 kuub drinkwater per uur, het water wat ze afvoeren bevat chemicaliën die gebruikt worden om bacteriën in het koelwater te doden. “In het verschiet liggen plannen om nog vijf datacenters in de gemeente Hollands Kroon neer te zetten, terwijl deze situatie al genoeg zorgen baart. Het is tijd dat de provincie scherper toeziet op datacenters”, aldus woordvoerder water Diana Dekker, duo-Statenlid CDA Noord-Holland. Statenlid Willemien Koning heeft daarom op 19 maart 2021 schriftelijke vragen ingediend.

Transparantie

Zowel het Noord-Hollands Dagblad als de Telegraaf schreven donderdag 18 maart 2021 dat er “alarmerende conclusies” naar voren kwamen uit het onderzoeksrapport over de datacenters. Dekker: “Dit rapport is echter niet openbaar gemaakt, laat staan gedeeld in Provinciale Staten”. Als reactie op deze krantenartikelen geeft gedeputeerde Loggen middels zijn weblog aan dat de provincie zelf opdracht heeft gegeven voor dit onderzoek, maar dat ze ervoor heeft gekozen om het niet te publiceren vanwege de kleine steekproef. Er zouden daardoor geen onderbouwde conclusies getrokken kunnen worden. Koning, woordvoerder gezondheid: “Wij zouden graag zien dat het onderzoek verbreed wordt. Uit het verhaal van Loggen komt niet naar voren of de provincie deze steekproef gaat vergroten zodat er nu wel gegronde conclusies getrokken kunnen worden”. Wat het CDA betreft onderstreept dit nog meer de urgentie van de datastrategie die onderweg is naar Provinciale Staten: “het gaat ten slotte om ons drinkwater, onze gezondheid”, aldus Koning.

Vergunningen

De gemeente Hollands Kroon is van plan om nog vijf nieuwe datacenters neer te zetten. Maar de vergunningen bevatten geen strenge eisen voor de waterlozing. Zo bestaat geen criterium voor welke chemicaliën gebruikt mogen worden in het koelwater en zijn er geen regels voor welke hoeveelheid toegestaan is van de aanwezige chemicaliën in het geloosde water. “De provincie moet haar verantwoordelijkheid nemen en erop toezien dat deze eisen en criteria worden herzien en waar nodig aangescherpt. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van ons drinkwater waarborgen”, aldus Dekker. Koning vult aan: “Het is toch vreemd dat uit zo een rapport blijkt dat de criteria van de vergunning aan alle kanten rammelen, maar dat deze conclusie niet als gegrond genoeg wordt gezien om hier actie op te ondernemen?”. Het CDA maakt zich zorgen om de plannen omtrent de bijna verdriedubbeling van de datacenters in onze provincie. “Voordat er meer vergunningen uitgegeven worden, willen we eerst meer inzicht in het waterverbruik en de waterlozing van de datacenters. We zijn benieuwd hoe de provincie dit beter gaat verankeren”, aldus Dekker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.