18 mei 2020

CDA wil weten of stikstofrechten biomassacentrale opgekocht kunnen worden

Het CDA heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering een mogelijke oplossing gepresenteerd om de bouw van de omstreden biomassacentrale in Diemen alsnog tegen te houden. Willemien Koning-Hoeve, woordvoerder namens het CDA, heeft een oproep gedaan aan Gedeputeerde Staten om in overleg met het Rijk en betrokkenen een mogelijkheid te zoeken om de stikstofruimte van de biomassacentrale op te kopen. ‘’Hier heeft nog niemand naar gekeken, maar dit is het onderzoeken waard,’’ zegt Willemien Koning.  

De biomassacentrale in Diemen is een voortzetting van de voormalig gasgestookte centrale. ‘’We begrijpen heel goed dat verleende rechten uit het verleden niet afgepakt kunnen worden, maar die rechten kunnen natuurlijk wel worden opgekocht om op die manier de stikstofuitstoot te verlagen en de bouw van de omstreden biomassacentrale tegen te houden. Tot nu toe wordt  door Rijk en provincie vrijwel alleen gesproken over het opkopen van agrarische bedrijven om stikstofruimte ten gunste te brengen van de natuur.’ vervolgt Koning, ‘Deze biomassacentrale stoot relatief veel stikstof uit. Stikstofruimte opkopen van biomassacentrale en inzetten voor natuur en realisatie van woningbouw zal veel positieve impact hebben voor onze provincie.’ Koning heeft tijdens de Provinciale Statenvergadering van 18 mei een motie ingediend met het verzoek aan Gedeputeerde Staten te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het opkopen van stikstofrechten van de biomassacentrale in Diemen.

Er is in de samenleving nauwelijks draagvlak voor het opstarten van de biomassacentrale in Diemen. Er is geen draagvlak voor mammoettankers die houtmassa vanuit Amerika en Estland naar Amsterdam brengen. Daarnaast zijn er zorgen voor de leefbaarheid in de omgeving van de centrale.

Het bespreken van de vergunningverlening van de biomassacentrale Diemen is door het CDA zelf geagendeerd. De vergunningverlening van de centrale ligt mede onder vuur omdat met de nieuwe vergunning alleen op papier de uitstoot afneemt, doordat de vergunning in het verleden hoger was dan de daadwerkelijke hoeveelheid uitgestoten stikstofoxide. Voor het CDA is het teleurstellend dat de motie an sich niet door een meerderheid gesteund werd, ondanks interesse van diverse partijen. CDA is wel blij met de toezegging van de gedeputeerde dat ze deze denkrichting wil bespreken in de volgende commissievergadering van de Staten.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.