26 maart 2018

Maidenspeech Joacim de Kam

Maidenspeech Joacim de Kam 26 maart 2018

Voorzitter,

Het is voor mij een prachtig moment om vandaag voor het eerst in een Statenvergadering het woord te mogen doen. Dit is tenslotte de plek waar de belangrijkste besluiten worden genomen voor het Noord-Holland van mórgen. Ik denk meteen aan mijn zoontje van één. Kan hij onbezorgd buitenspelen in de frisse lucht? Kan hij rekenen op goed onderwijs, werk? Is er nog plek om te wonen in Noord-Holland? Kan hij later ook mooie verre reizen maken?

Maar mag ik even eerlijk met u zijn?.. Dit is niet wat mijn vrienden tegen me zeiden toen ik vertelde van mijn statenlidmaatschap. Wat is dat? Oh en…? leuk? Ik heb je installatie gezien hoor! Maar daarna ben ik afgehaakt.

Het geluid in deze Statenzaal is voor de kijkers en toehoorders dan ook vrij braaf een voorspelbaar. De coalitie volgt het voorstel van GS op en daarmee eindigt het debat. Ik zie hier vandaag bevlogen collega’s die spreken uit hun hart. Ik sluit me graag bij hen aan met míjn idealen. Ik zou me graag willen uitspreken vóór een dynamiek in deze Staten, waarbij idealen van volksvertegenwoordigers hun weg vinden in concrete voorstellen.

Is het juist niet prachtig als u als Statenlid in deze zaal kunt spreken met het Hart? Waarom bent u eigenlijk begonnen als Statenlid? Wanneer komt u tevreden thuis na een Statenvergadering?

Samen met u wil ik graag een bevlogen Statenlid zijn, en plezier hebben in het debat. Ik vind het zelf ook spannend, maar mag ik u zie er naar uit om dit samen met u deze uitdaging aan te gaan.

En nu over het Rapport van de Randstedelijke en Noordelijke Rekenkamers over het Waddenfonds

Ik denk dat we er allemaal van balen dat dit rapport van de rekenkamers er ligt over het Waddenfonds. Veel liever hadden we lovende woorden gelezen over het functioneren van het fonds, dat op krachtige wijze haar doelen nastreeft en resultaten boekt waar Noordhollanders, Groningers en Friezen blij mee zijn.

Helaas lazen we dat niet in het rapport van de rekenkamer. Het is belangrijk dat het belastinggeld nuttig wordt besteed – en dat resultaten meetbaar te toetsen zijn aan de waddendoelen. Het CDA steunt de aanbevelingen van de rekenkamer en is blij deze in de voordracht worden overgenomen. Ook zijn we blij dat het Bestuur al enkele van de aanbevelingen heeft geïmplementeerd.

Ik zou ik het bestuur graag toewensen dat u zich door onze Staten gesteund weet in de aanpak, om van het Waddenfonds een succes te maken.

Wat in de voordracht nog ontbreekt is een moment waarop het bestuur aan de Staten terugkoppeling geeft over de implementatie van de maatregelen. Het lijkt ons goed als dat nog voor de verkiezingen in 2019 zou gebeuren. Kan de gedeputeerde hierop een toezegging geven?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.