07 augustus 2022

Marnix van Rij in gesprek met Noord-Hollandse leden

Op donderdag 4 augustus 2022 heeft staatssecretaris Marnix van Rij een bezoek gebracht aan Noord-Holland. Hij werd hierbij vergezeld door provinciaal lijsttrekker Dennis Heijnen. Het bezoek startte op de veehouderij van Jacko Wiering in Wognum met een stevig en emotioneel gesprek met agrariërs. Zorgen over ‘het kaartje’, toekomstperspectief voor de boeren, het vasthouden aan de doelen en financiering voor bedrijfsopvolgers kwamen aan de orde. Dat steeds meer jonge boeren overwegen te stoppen of te verkassen naar het buitenland kwam hard binnen.

Van Rij gaf toe dat er veel fout is gegaan. “Het CDA heeft achter de schermen keihard gewerkt om enkele zaken te repareren, zoals het van tafel krijgen van het kaartje, een opening te bieden voor de zogenaamde Kritische Depositie Waarde (KDW) en een oplossing voor de PAS-melders. Dit is ook naar voren gekomen in de kabinetsbrief van 15 juli,” aldus Van Rij. “Het CDA laat de boeren echt niet vallen, wij hebben goede hoop op de gesprekken die volgen.” Heijnen laat weten vanuit het CDA in de provincie Noord-Holland zeer kritische te zijn op het stikstofbeleid van het kabinet. “Je kunt deze onzekerheid de sector niet aandoen, wij zullen het kabinet en onze landelijke fractie blijven voeden met alternatieve oplossingen. Het is daarom heel mooi dat Van Rij vandaag op bezoek kwam om de zorgen en alternatieve oplossingsrichtingen uit eerste hand te horen,” aldus Heijnen.

In Wervershoof bezocht Marnix samen met een dertigtal leden Molen De Hoop. Na een rondleiding met gids Wil Sijm en molenaar Arie Ruiter vond er een inhoudelijk gesprek plaats over onder meer stikstof, fiscaliteit, vluchtelingenopvang, vermogensheffing, box3 en de extreem grote financiële terugval waar gemeenten vanaf 2026 mee te maken krijgen, waardoor structureel beleid maken nu vrijwel onmogelijk is. Ook werd gesproken over de partij zelf en het belang van goed naar elkaar blijven luisteren. Het CDA is een betrouwbare en solide partij maar we moeten samen op zoek naar de kleur op de wangen en een scherper profiel laten zien.

Na het bezoek aan Wervershoof bracht Marnix een bezoek aan Huizen. Bij voetbalclub S.V. Huizen en businessclub Zuyderzee werd met verschillende leden en ondernemers gesproken. Van Rij was ondanks pittige gespreksonderwerpen als een vis in het water tussen de lokale ondernemers en ging in op verschillende fiscale onderwerpen. Van Rij gaf aan: “het fiscale systeem moet eenvoudiger, maar dat is een kwestie van een lange adem.” Ook is er gesproken over de toenemende armoede, oplopende inflatie en gezinnen die niet meer kunnen rondkomen. CDA-leden riepen de staatssecretaris op barmhartig te zijn. Van Rij gaf aan dat het kabinet al stappen heeft gezet zoals een korting op de energiebelasting en het verlagen van de brandstofaccijns. “We moeten kijken wat de Belastingdienst aan kan, maar ik verlies deze mensen niet uit het oog. Ik hoor jullie oproep en neem dat mee terug naar Den Haag,” aldus Van Rij.

Van Rij oogst waardering met zijn bezoek maar hij keert dat juist om, vindt dat de leden juist een woord van dank verdienen dat zij vandaag naar Wognum, Wervershoof en Huizen zijn gekomen om in gesprek te gaan. Want de enige manier om samen tot de beste oplossingen te komen voor alles dat er op dit moment speelt in de samenleving is door met elkaar om tafel te gaan, in gesprek te blijven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.