01 september 2021

Masterplan Wonen ingewikkelde dans om provinciale regels heen

Meer en sneller betaalbare woningen realiseren in de provincie Noord-Holland. Met een masterplan Wonen gaan we daaraan werken, zo was de belofte van het provinciaal bestuur. Deze belofte werd gedaan bij de vaststelling van de omgevingsverordening waarin veel plekken worden uitgesloten van woningbouw, tegen de wens van gemeenten in. Het masterplan dat er nu ligt is volgens het CDA een ingewikkelde dans om de eigen regels heen. De voorgestelde maatregelen dragen veel risico’s in zich en zullen op de korte termijn tot weinig extra huizen zullen leiden.

Wilma van Andel, woordvoerder wonen namens de Noord-Hollandse CDA-fractie: Het CDA staat in beginsel open voor alle provinciale maatregelen die iets doen aan de woningnood, maar het doel moet uiteraard wel het middel heiligen. De provincie geeft zelf aan dat er onorthodoxe maatregelen worden voorgesteld en dat er risico’s aan zitten. Dit gaat onder andere om actief binnenstedelijk grondbeleid en om een fonds betaalbare koop.

Het is de vraag of actief binnenstedelijk grondbeleid een goed idee is. Het is onduidelijk hoe de verhouding met de betreffende gemeente wordt en de provincie komt in een heel andere rol terecht dan gebruikelijk. In het verleden is het bovendien niet altijd van een leien dakje gegaan met de ontwikkeling van provinciale  gronden. Ook aan een fonds betaalbare koop zitten veel risico’s, het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een prijsopdrijvend effect van woningen.

Deze maatregelen gaan de provincie hoe dan ook geld kosten, waarvan een deel dan weer terug verdiend zou moeten worden. In plaats daarvan had het CDA liever gezien dat het provinciale geld op een directe manier zou worden ingezet voor meer woningbouw. Bijvoorbeeld via een impulsregeling, zoals het Rijk die ook kent of co-financiering van de rijksregeling. Ook is het CDA enthousiast over het voorstel voor het vergroten van de flexibele schil van ambtenaren en deze provinciale ambtenaren “uit te lenen” aan gemeenten en over het voorstel voor een pilot uitvoering verruiming vrijkomende agrarische bebouwing.

Het allerliefst zou het CDA zien dat de provincie zich anders op gaat stellen in haar ruimtelijk beleid, zodat gemeenten ook de ruimte krijgen om woningen te bouwen en we niet tot dit soort ingewikkelde maatregelen hoeven over te gaan. Van Andel: “Dit zou verreweg de snelste klap zijn om de woningnood te verkleinen, hiervoor wordt te weinig ruimte gelaten aan gemeenten.” 

Donderdag 2 september vindt het debat over het Masterplan plaats in de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.