06 juli 2018

CDA-fractie tevreden met vastgestelde kaderbrief.

Haarlem - het CDA staat positief tegenover de kaderbrief die is aangenomen tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering. In de kaderbrief worden de plannen voor de begroting voor komend jaar vastgelegd. Het gaat goed met Nederland en nog beter met Noord-Holland. De provincie zit goed in de financiële middelen en de vooruitzichten voor 2019 zien er goed uit.

Het CDA is daarom ook blij met het extra geld voor het stimuleren van het MKB. Sommige MKB’ers hebben het namelijk, ondanks de economische groei, nog steeds zwaar. De helft van onze Noord-Hollandse economie wordt door hen gevormd en ze hebben daarmee een belangrijke rol in de samenleving. CDA-Statenlid Dennis Heijnen: ‘de overheid kan een belangrijke rol nemen in het bieden van zekerheid en garantie. Het MKB verdient dat en moet ook onze provinciale aandacht krijgen.’

 

Ook is het CDA positief dat er geld beschikbaar komt voor het aanpassen van de Boerenverdrietsluis in Den Helder. Hiermee wordt een duurzame en toekomstbestendige oplossing gerealiseerd. De sluis draagt zo bij aan een verdere ontwikkeling van de haven van Den Helder. Tot slot betreurt het CDA dat cultuureducatie niet is meegenomen in de kaderbrief. Op dit thema zal de provincie een grotere rol moeten spelen volgens de CDA fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.