04 maart 2019

Meer grip op de aanleg van zonneparken in Noord-Holland

Het CDA wil dat Provinciale Staten maatwerk kunnen leveren bij de aanleg van zonneparken in Noord-Holland. Met een vandaag aangenomen motie is de verruiming om meer zonneparken aan te kunnen leggen zonder daarover als PS te besluiten, gedeeltelijk teruggedraaid. “Bij de aanleg van zonneparken moet altijd een afweging worden gemaakt tussen behoud van kostbare landbouwgrond en de opwekking van duurzame energie,” aldus woordvoerder Wilma van Andel. Deze politieke afweging wordt bij zonneparken in het landelijk gebied in de toekomst genomen in de Provinciale Staten. 

Het provinciale kader voor de aanleg van zonnepanelen geeft aan dat zonneparken alleen aan de rand van een stedelijk gebied mogen liggen. Maar het beleid biedt ook de mogelijkheid om af te wijken in specifieke stimuleringsgebieden. Deze afwijkingen hebben grote impact op het landschap. ‘Het CDA wil bij iedere beoordeling in deze categorie kijken of er genoeg gedaan is om zonnepanelen in het gebied op de daken van gebouwen te krijgen. Dat heeft immers de voorkeur van onze partij,’ aldus Van Andel. “Ook willen wij weten of er door de provincie niet met twee maten gemeten wordt, bijvoorbeeld door de aanleg van zonneparken in het groen wel toe te staan en het bouwen van woningen langs de randen van steden en dorpen te verbieden.”

De aanpassing van de regels om meer zonnepanelen langs infrastructuur aan te leggen, steunt het CDA van harte. Alle mogelijkheden op die locaties moeten optimaal benut worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.