13 juni 2018

Mezenschade toch uitgekeerd in Noord-Holland

Haarlem –De Provincie gaat mezenschade aan fruit vergoeden. Statenlid Willemien Koning, die namens het CDA schriftelijke vragen hierover stelde, is tevreden. ‘Nu komt er toch weer een regeling voor het vergoeden van mezenschade. Dat is nodig omdat de schades het ondernemersrisico te boven gaan.” De Provincie zal, mede als gevolg van een uitspraak van de Raad van State, overgaan tot een vergoeding van 60% van de getaxeerde schades. Dit geldt met terugwerkende kracht voor reeds gemelde schades uit 2016 en 2017 en voor toekomstige vogelschade. 

Het fruitseizoen is in aantocht en daarom was een snelle oplossing voor de fruittelers van belang. De  mees is een beschermde vogel.  De fruittelers proberen met alle mogelijke en toegestane middelen om deze beschermde vogels te verjagen. Helaas gebeurt dit zonder blijvend resultaat. Het gevolg is dat de mezen schade toebrengen aan het fruit waardoor het onverkoopbaar wordt. Voor de toekomstige vogelschade aan zacht fruit en pit- en steenvruchten zal de provincie Noord-Holland een vergoeding van 60% van de getaxeerde schade vergoeden. Dit zal in de Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland opgenomen worden.

Bij de invoering van de nieuwe natuurbeschermingswet is de destijds geldende vergoeding van de  vogelschade aan fruit afgebouwd van 95% naar 0 procent in 2017. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat afbouw tot nul procent niet terecht is. ‘’Het is goed dat de provincie nu snel actie onderneemt en de schade weer gaat vergoeden,’’ aldus Willemien Koning. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.