11 maart 2019

Minister Bijleveld bezoekt Den Helder: de stad barst van de kansen!

Afgelopen vrijdagavond bezocht defensieminister Ank Bijleveld samen met Noord-Hollands CDA-lijsttrekker Dennis Heijnen de beste bibliotheek ter wereld in Den Helder om te spreken over Defensie en de regio. Bijleveld gaf aan blij te zijn dat er weer geïnvesteerd wordt in defensie, al zijn we er nog lang niet. Deze investeringen zijn goed voor Den Helder. Ze ging in op de vele vragen van de ruim vijftig aanwezigen in de zaal, vooral bestaande uit (ex) militairen. Bijleveld: ‘We hebben een grote uitdaging in het werven en behouden van goed personeel, juist omdat we zien dat jonge militairen meer waarde hechten een familie en vrienden in de buurt.’

Heijnen: ‘De rijke geschiedenis van Den Helder laat zien dat de populariteit van de stad samenhangt met de groei van de marine. Den Helder barst van de kansen. Voor die groei zijn meer betaalbare woningen nodig in de regio.’ Op vragen over de gevolgen voor de bereikbaarheid van de regio gaf Heijnen aan hier keihard aan te willen werken. ‘Helaas zien teveel partijen in de provincie dit gebied nog steeds als een krimpregio. Daarom willen ze niet investeren. Het CDA wil dit beeld samen met de stad keren,’ aldus Heijnen. De provincie heeft, op aangeven van het CDA, de afgelopen jaren wel geld vrijgemaakt voor Den Helder, onder andere voor behoud van het militair vliegveld de Kooy en 15 miljoen voor ‘de kop werkt’.

Het Helderse kandidaat-Statenlid en CDA-raadslid Edwin Krijns kijkt terug op een zeer geslaagd bezoek van de minister. ‘Defensie en Den Helder horen bij elkaar. Dat we de minister ontvangen laat zien hoe belangrijk het CDA deze stad vindt. In de Staten wil ik me inzetten voor het belang van de stad.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.