29 juni 2020

Noodklok rond voortgang gebruik Europese POP-gelden vindt gehoor

Gedeputeerde Ilse Zaal heeft toegezegd de cofinanciering van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) bij de begroting te repareren. Willemien Koning, Statenlid CDA en woordvoerder Landbouw, is blij met deze toezegging. ‘We zijn opgeschrikt door het signaal van LTO-Noord. Zij gaven aan dat de co-financiering voor de POP-gelden ontbreekt in de stukken.’ Dat zou betekenen dat voor belangrijke programma’s voor landbouw en natuur die onder het POP vallen, geen geld meer beschikbaar is. Het CDA heeft om opheldering gevraagd tijdens de behandeling van de kadernota.’ POP3 is een belangrijke Europees ontwikkelingsprogramma dat met twee jaar is verlengd.

Koning vervolgt: ‘Voorwaarde voor die subsidie is echter co-financiering vanuit de provincie en die ontbreekt nu in de financiële stukken. Via de POP-gelden zetten wij in Noord-Holland jaarlijks 5 tot 7 miljoen euro Europees geld in voor het financieren van vele projecten voor verbetering van de landbouwstructuur, waterbeheer via het landbouwportaal, de jonge boeren regeling en niet te vergeten de projecten van het Stivas. Daaronder vallen ook kavelruilprojecten en het realiseren van natuur, NNN met hulp van kavelruil. Het zou een enorme gemiste kans zijn als Noord-Holland die Europese gelden niet meer zou kunnen benutten voor het uitvoeren van deze projecten.  

De zeven miljoen die de provincie op die manier vanuit Brussel kan ontvangen om onder andere aan deze projecten te besteden, zouden we graag ook de komende jaren nog gebruiken. Het is een grote fout dat de co-financiering voor grondgebonden projecten in deze kadernota ontbreekt. We kunnen ons het verlies van deze gelden niet veroorloven. De gedeputeerde heeft aangegeven dat zij het nut van de inzet van de Europese gelden onderschrijft en dat zij zich zal inzetten om de inzet van de middelen bij de begroting te repareren. ,,Dat zorgt voor opluchting, ongetwijfeld ook bij LTO en het Stivas,’’ aldus Koning. ‘’Wij zullen nauwlettend in de gaten houden of de co-financiering bij de begroting correct is opgenomen.’’  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.