13 februari 2018

Noord-Holland gaat gesprek aan met minister Ollongren over woningbouw

Gedeputeerde Geldhof (D66) gaat minister Ollongren (D66) vragen wat ze precies met haar uitspraken heeft bedoeld dat er meer gebouwd moet worden aan de rand van steden en dorpen. Dat is de uitkomst van het debat in de Staten over het versnellen van de woningbouw in 2018 tm 2020. Gedeputeerde Geldhof gaf in haar eerste reactie dat de minister met haar uitspraak niet op Noord-Holland doelde, aangezien hier genoeg plancapaciteit zou zijn.

Woordvoerder Dennis Heijnen: “Uit onderzoek en uit de praktijk is nu juist gebleken dat er ongeveer 150 procent aan plancapaciteit nodig is, om genoeg woningen te bouwen. Om allerlei redenen gaan bouwplannen in verschillende fases regelmatig niet door. Daarnaast horen wij regelmatig van wethouders dat woningbouwplannen in hun gemeente op weerstand van de provincie stuiten. Wij willen dat de provincie haar houding gaat versoepelen.”

In de vergadering kwamen een aantal maatregelen die de woningbouwproductie moeten versnellen aan de orde. Het CDA heeft met deze maatregelen ingestemd, onder het motto: beter laat dan nooit. Het gaat om een verdiepingsonderzoek naar knelpunten en versnellingsmogelijkheden en de mogelijkheid voor het inhuren van woningbouwexperts door gemeentes en het programma binnenstedelijk bouwen waar al sinds 2012 gelden voor zijn gereserveerd, tot uitvoering te brengen.

Heijnen: “We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek, maar zijn er niet helemaal gerust op als we horen zeggen dat het probleem niet ligt bij de beschikbare locaties, maar bij de bouwers die de schop niet in de grond steken. We houden de houding en acties van de provincie als het gaat om woningbouw nauwlettend in de gaten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.