01 december 2022

PAS-melders van kastje naar de muur

CDA Noord-Holland wil duidelijkheid over de legalisering van PAS-melders

CDA Noord-Holland wil dat gedeputeerde Rommel meer actie onderneemt om een oplossing te bieden voor de PAS-melders. Willemien Koning, woordvoerder landbouw namens de CDA-Statenfractie, vroeg hier aandacht voor in de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid: “Al drie jaar lang kunnen ondernemers met activiteiten die onder het Programma Aanpak Stikstof vallen geen kant op. Sinds de Raad van State in 2019 het Nederlandse stikstofbeleid (de PAS) naar de prullenbak verwees, zit een grote groep van ongeveer 2500 bedrijven buiten hun schuld zonder vergunning. In Noord-Holland zijn dat circa 230 bedrijven en dat zijn juist de bedrijven met heel weinig stikstofuitstoot. Daarom konden ze destijds volstaan met een melding. Een oplossing is er voor hen nog steeds niet. De provincie wijst naar het Rijk en het Rijk zegt dat de legalisering met hulp van de provincie moeten worden uitgevoerd. Wanneer komt er duidelijkheid? Het duurt te lang”.

Verantwoordelijkheid

De PAS-melders kregen de belofte dat hun probleem dat door de overheid is ontstaan ook door de overheid zal worden opgelost. Koning: “Ik wil dat de gedeputeerde duidelijkheid schept in de rolverdeling en dat er concrete plannen op tafel komen. Ondernemers moeten weten waar ze aan toe zijn. ’’ Gedeputeerde Rommel gaf in de beantwoording op de vragen van het CDA aan dat het rijk verantwoordelijk is voor de PAS-melders en dat de provincie Noord-Holland wil meekijken hoe ze het Rijk kan helpen bij de versnelling maar concreter werd het antwoord niet.

De provincie heeft onlangs 50 miljoen aan het Rijk gevraagd voor de opkoop van bedrijven die vrijwillig aangeven dat ze willen stoppen. De provincie wil daarbij geen knellende regels van de overhand maar zelf de vrijheid om bedrijven te selecteren. Tot nu toe heeft de gedeputeerde geen toezegging dat de provincie dat geld ook echt zal ontvangen. En of die 50 miljoen dan überhaupt ingezet zal worden voor legaliseren van PAS-melders blijft onduidelijk, tot onvrede van het CDA.

Het CDA wilde verder van de gedeputeerde weten hoe zij ervoor gaat zorgen dat het landbouwakkoord dat begin volgend jaar wordt gesloten, op een goede wijze wordt verwerkt in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Koning: ,, De provincie moet het PPLG in juli hebben opgesteld en aangeboden aan het Rijk. Die tijdsplanning is zeer ongelukkig. Het landbouwakkoord is nog niet bekend, de regeling voor vrijwillige opkoop van zogenaamde piekbelasters is ook nog niet bekend, hoeveel bedrijven er mee zullen doen is nog niet bekend. Toch zullen deze zaken moeten worden meegenomen in het PPLG. Anders hebben wij straks een provinciaal plan dat niet aansluit op actuele data en afspraken. Zo moet bijvoorbeeld ook het systeem van de Kritische Depositie Waarden nog vervangen worden door een systeem dat stuurt op de werkelijke staat van de natuur.

Wij willen dat deze zaken goed in het provinciale plan worden verankerd. Alleen dan kan het een realistisch plan worden. We moeten namelijk voorkomen dat er straks een provinciaal plan ligt met modellen en aannames dat totaal niet aansluiten bij de werkelijkheid. Dat is ook de reden dat het CDA keer op keer blijft wijzen op het zo snel mogelijk uit de wet en beleid halen van de KDW’s. Remkes heeft dat ook geadviseerd maar het moet nog wel gebeuren.’’ 

Agrarische sector mag niet het sluitstuk zijn

Het CDA wilde verder weten hoe de provincie ervoor gaat zorgen dat bij gebiedsgerichte aanpak de partijen gelijkwaardig aan tafel zitten. Koning: ..Alle betrokkenen van overheden tot industrie, natuur en landbouw hebben hun opgaven en wensen. De agrarische sector mag niet het sluitstuk worden in een gebiedsplan. Er moet ruimte zijn voor bottom-up projecten, zodat de boeren samen met de andere partijen het streefbeeld kunnen bepalen voor hun polder of regio en een plan kunnen uitwerken in hun gebied dat  haalbaar en realistisch is en toekomstperspectief biedt. Die plannen staan of vallen met goede verdienmodellen.’’

De minister van landbouw heeft in zijn laatste kamerbrief ook aangegeven dat hij verwacht dat de provincies een rol kunnen spelen bij innovaties. Het CDA wil dat de provincie Noord-Holland daar een goede regeling voor openstelt en dat juridische borging geregeld wordt voor innovaties die stikstof reduceren zoals de Ammoniakwasser ACU van de heer de Boer uit Opperdoes.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.