05 juni 2019

Provinciale Staten Noord-Holland overwegen Staten-onderzoek naar handhaving TATA steel

 

CDA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben naar aanleiding van het verontrustende nieuws rondom Tata Steel een spoeddebat aangevraagd. ‘We zijn erg geschrokken van de uitslagen van het onderzoek’, aldus Dennis Heijnen (CDA). 

Het onderzoek van de RIVM naar de graftietregens heeft aangetoond dat met name jonge kinderen gezondheidsrisico’s lopen bij de aanhoudende uitstoot. De stofexplosies van Tata Steel bevatten zware metalen, zoals lood, mangaan en vanadium – zeer zorgwekkende stoffen, aldus het RIVM. De ILT (inspectie leefomgeving en transport) heeft aangekondigd naar de rechter te stappen om de provincie Noord-Holland te dwingen beter te handhaven op de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Remine Alberts (SP) vervolgt: ‘We maken ons ernstige zorgen over deze berichten en vragen ons af of welke rol de provincie hierin heeft gehad. Wat hebben we gedaan en vooral – wat hebben we niet gedaan? Heeft de provincie in het verleden de juiste procedures gevolgd?’

‘Tata is in het verleden vaker in opspraak geweest door deze grafietregens. We vragen ons af of de provincie de problemen niet eerder had moeten constateren, strengere normen had moeten stellen en eerder had moeten aandringen op oplossingen,’ aldus Fabian Zoon (Partij voor de Dieren). Michel Klein (ChristenUnie) vult aan: ‘Wij willen precies weten hoe het provinciale bestuur reageert op de bevindingen van het onderzoek van het RIVM. Ook vragen wij ons af welke traject zich heeft afgespeeld voordat de ILT heeft besloten naar de rechter te stappen. Is de provincie bijvoorbeeld eerder door ILT gewaarschuwd dat de handhaving onvoldoende was en waarom is daar destijds geen actie op ondernomen.’

Afhankelijk van de antwoorden op de gestelde vragen en de uitkomsten van de lopende onderzoeken overwegen de partijen een onderzoekscommissie in te stellen, bestaande uit leden van Provinciale Staten over het door Gedeputeerde Staten gevoerde bestuur. ‘Dit is niet alleen iets van de afgelopen maanden, maar de onduidelijkheid rondom de handhaving van de vergunning speelt al vele jaren. Het is belangrijk dat we de handhavende taken van de provincie goed uitvoeren. Als blijkt dat daar dingen in het verleden zijn misgegaan, moeten we daar lessen uit trekken voor de toekomst’, aldus Dennis Heijnen (CDA).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.