17 december 2021

Provincie, stap nu eens af van binnenstedelijk bouwen als de heilige graal

Provincie Noord-Holland zal naar aanleiding van regeerakkoord haar ruimtelijk beleid moeten aanpassen

CDA Noord-Holland gaat ervan uit dat het regeerakkoord wat deze week gepresenteerd is een verandering teweeg zal brengen in de houding van de provincie op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en landbouw. “We bouwen in heel Nederland, zowel binnen- als buitenstedelijk”, zo zegt het nieuwe regeerakkoord. Gecombineerd met een nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is dit een ferm streven van een regering die inziet dat de woningcrisis om slagvaardigheid vraagt.

Het standpunt van de provincie Noord-Holland om zich te beperken tot binnenstedelijk bouwen blijkt, en het CDA Noord-Holland heeft dat al vaak gezegd, een onrealistisch streven om de woningbouwopgave die er ligt te kunnen realiseren. Gemeenten slaken noodkreten over de onmogelijkheden om aan randen van dorpen te bouwen. Noord-Holland Noord is een ondergeschoven kindje in het woningbouwdebat van de provincie Noord-Holland, vanuit de randstedelijke aanname dat mensen daar niet willen wonen. Kansen voor woningbouw worden door de provincie vooral in de MRA gezien. Ondertussen hebben vele gemeenten er last van dat er niet gebouwd mag worden aan de rand van stad en dorp, om nog maar niet te beginnen over bouwen in het - niet altijd zo Bijzondere - Provinciaal Landschap. De woningnood wordt daardoor steeds groter en de leefbaarheid van dorpen gaat steeds verder achteruit.

Uiteraard is bescherming van natuurgebieden belangrijk en moeten we niet midden in die gebieden bouwen, maar de provincie is nu veel te streng en beschermt ook gebieden van veel mindere waarde. De ambitie van de nieuwe regering is dat bij bebouwing van open ruimte, het groen meegroeit. Daar liggen mogelijkheden. Wanneer er in gemeenteraden en bij de lokale bevolking steun is voor een woonwijk aan de rand van een kern, waarin groen een plek krijgt in de wijk en dit gebied bereikbaar is en er voorzieningen zijn, dan vindt het CDA dat de provincie dit moet steunen.  

Helaas vonden veel gemeenten tot nu toe geen gehoor bij de provincie. Het CDA gaat ervanuit dat de provincie nu de lijn vanuit dit regeerakkoord gaat volgen en haar binnenstedelijke blik verruimt. Waar de wens leeft moeten de noodzakelijke mogelijkheden van buitenstedelijk bouwen toegestaan worden in deze tijd van woningnood.

 

Wilma van Andel, woordvoerder Wonen en Ruimtelijke Ordening CDA Noord-Holland

Dennis Heijnen, fractievoorzitter CDA Noord-Holland

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.