05 oktober 2022

CDA NH: "Rapport Remkes biedt openingen, polarisatie moet stoppen"

CDA-Statenlid en woordvoerder landbouw Willemien Koning reageert op het stikstofrapport van Johan Remkes. Koning: “Het rapport biedt openingen die we verder bestuderen. Belangrijk is dat polarisatie stopt en dat we dit met elkaar oplossen.”

Het CDA Noord-Holland ziet openingen in het rapport van Remkes op basis waarvan partijen verder met elkaar kunnen praten over toekomstperspectief voor de landbouw, emissiereductie en natuurbehoud. Het rapport is een erkenning van de zorgen en bezwaren van veel boeren en provincies en een terechte tik op de vingers van het kabinet. Ook het CDA Noord-Holland heeft zich eerder kritisch uitgelaten op de eerdere inzet van het kabinet. Er zitten aanknopingspunten in om tot een perspectief te komen. Een andere en betere weg, waarbij ook andere sectoren dan de landbouw hun bijdrage moeten leveren.

Fractievoorzitter Dennis Heijnen is blij dat Remkes de uitspraak van CDA-leider Hoekstra dat het jaar 2030 niet heilig is, bevestigt. "Ook Remkes erkent dat deze doestelling niet alle middelen heiligt en dat er in 2025 en 2028 sprake kan zijn van inhoudelijke redenen om meer tijd te nemen", aldus de lijsttrekker van het CDA Noord-Holland.

Volgens Koning zitten er echter ook nog steeds grote zorgpunten in voor de agrarische sector die om nader onderzoek vragen naar wenselijkheid en effectiviteit. “Belangrijk is nu dat de polarisatie ophoudt en dat niet iedereen onderdelen van het rapport gaat framen in zijn eigen straatje. Daarmee jagen partijen elkaar op de kast en komt er geen oplossing,” aldus Koning.

Remkes benoemt de diepe kloof die tussen stad en platteland groeit en de zorg dat we in Nederland elkaar steeds minder zijn gaan begrijpen. Het CDA in Noord-Holland blijft zich inzetten om die kloof te dichten. Er moet oog komen voor de menselijke maat en begrip voor elkaars standpunten.

Het CDA Noord-Holland hoort graag reacties van agrariërs en betrokkenen in onze provincie op het rapport van Remkes. Agrarisch ondernemers, belangen organisaties en andere betrokken die willen reageren en hun visie willen geven kunnen hun reactie sturen naar cda@noord-holland.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.