09 maart 2020

Rentmeesterschap vraagt om balans tussen natuur en recreatie

Provinciale Staten hebben vandaag een tweetal conceptvisies voor de recreatiegebieden Twiske-Waterland en Spaarnwoude vastgesteld. Willemien Koning heeft als CDA-statenlid gepleit voor een visie gebaseerd op rentmeesterschap. Dit houdt in dat de gebieden klaar gemaakt worden voor de toekomst door duurzame ontwikkelingen hand in hand te laten gaan met goed financieel management. De balans met de natuur is hierin heel belangrijk. Koning: “We zijn voorstander om in recreatieschappen het genereren van eigen inkomsten te stimuleren. Daarmee wordt het behoud van goed beheer van het gebied ook voor toekomstige generaties veilig gesteld.”

Goed rentmeesterschap gaat niet alleen over natuur en gebiedsbeheer, maar ook over de inwoners. Dat betekent dat het om goede recreatiemogelijkheden voor mensen in Noord-Holland vraagt en die  hebben behoefte aan gebieden in de buurt waar zij kunnen recreëren, ontspannen en kunnen genieten van de natuur. Koning vervolgt: “Dat is wat Twiske-Waterland en Spaarnwoude kunnen en moet blijven bieden aan onze inwoners.  Een blijvende combinatie van natuur en recreatie. Wat ons betreft mogen er festivals in het recreatiegebied Twiske-Waterland plaatsvinden en wij willen overnachtingsmogelijkheden niet bij voorbaat uitsluiten om dat ze in de visie ook worden ingeperkt door goede randvoorwaarden.”

 

Wel heeft het CDA nog een aantal overwegingen meegegeven aan de verantwoordelijk gedeputeerde. Koning benadrukte in haar inbreng dat bij de uitwerking van de visies erop toe te zien dat de betrokken bewoners en bedrijven in en rond de gebieden worden meegenomen bij veranderingstrajecten. “Neem betrokkenen mee bij de uitwerking van zulke plannen. Zodat niet over hen wordt gesproken, maar met hen. Zodat zij onderdeel zijn en blijven van het traject en kunnen meebesluiten.” Hetzelfde geldt volgens Koning voor Amsterdam Wetlands. “Wij zijn terughoudend aangaande Amsterdam Wetlands. Het gebied mag niet een groot museum worden, maar moet ook toekomstbestendig zijn voor inwoners en bedrijven in en rond het gebied.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.