13 november 2017

Rol agrarisch natuurbeheer binnen NNN nader bekeken

Al langer pleit het CDA voor het behoud van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer binnen het Nationaal Natuur Netwerk. Met collega’s van andere partijen heeft woordvoerder Willemien Koning aan verschillende keukentafels gezeten, in gesprek met verontruste agrariërs. Zij zetten zich met hart en ziel in voor de natuur in hun directe omgeving en halen daarbij goede resultaten op het gebied kruidenrijke graslanden en vochtige graslanden en weidevogeldoelstellingen. Willemien Koning: “Wij krijgen het idee dat met deze stopzetting het kind met het badwater wordt weggegooid. Als de boeren binnen NNN moeten stoppen, is dat slecht nieuws voor de natuur en biodiversiteit, slecht nieuws voor de natuurinclusieve productie van ons voedsel en slecht nieuws voor het landschap, dat het risico op verruiging loopt.”

Het CDA is daarom blij dat er een verkenningsjaar komt waarin wordt gekeken of de subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer binnen het NNN nog kan worden voortgezet na 2021. Een motie hiervoor werd in de Staten aangenomen. Wettelijk zijn hier geen belemmeringen om ermee door te gaan. In het verkenningsjaar gaat de provincie in overleg met agrarische natuurverenigingen en met de Terrein Beherende Organisaties, zoals Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland. Bekeken zal worden hoe de biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen van het NNN het meest effectief gehaald kunnen worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.