17 mei 2022

Schiphol als treinhub?

Afgelopen vrijdag bracht de Provinciale Statenfractie van het CDA Noord-Holland een bezoek aan Schiphol. De discussies over de luchthaven zijn de afgelopen jaren flink toegenomen, met name in het licht van stikstof- en CO2 uitstoot, luchtkwaliteit en overlast. Op uitnodiging Schiphol Group, eigenaar en exploitant van de luchthaven, kreeg de CDA-fractie de kans om in gesprek te gaan over welke maatregelen zij treffen om overlast voor omwonenden te beperken, de uitstoot terug te dringen, te verduurzamen, maar ook te groeien.


Verduurzaming
Al snel wordt het duidelijk dat er een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tussen Schiphol Group en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol beheert de vluchten en de kerosine, daar gaan de luchtvaartmaatschappijen over wordt gezegd. De luchtverkeersleiding wordt uitgevoerd door het zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Toch betekent dit in onze ogen niet dat Schiphol Group niet ook haar steentje kan bijdragen aan verduurzaming en beperking van overlast. Zo blijkt dat Schiphol Group op 100% windenergie draait, ze de emissies in 2030 op 0 willen hebben en gasvrij willen zijn en er warmte-koude installaties zijn op een aantal pieren. Ook is er nog veel ruimte voor elektrificering van de voertuigen die gebruikt worden door Schiphol, een deel is al elektrisch maar nog lang niet alles. Ook de vliegtuigmaatschappijen zetten in op de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen in samenwerking met Bright Electric, en zetten daarnaast in op de ontwikkeling van de duurzame brandstoffen. Toch raakt dit weer aan de stikstofdiscussie, want hierdoor is het nog niet mogelijk gebleken de benodigde frabriek te bouwen voor biokerosine en synthetische kerosine.

Overlastbeperking
Als we vragen naar de groeiplannen van Schiphol wordt ons duidelijk dat ze niet zozeer de grootste luchthaven willen zijn, maar wel de best verbonden luchthaven. Het CDA zou graag zien dat Schiphol zich daarin niet alleen als vlieg hub maar ook als trein hub zou ontwikkelen. Een betere treinverbinding betekent dat er minder vluchten nodig zijn. Door de vermindering van vliegbewegingen wordt de uitstoot beperkt en overlast verminderd. De trein als vervoersmiddel kan dan aantrekkelijker gemaakt worden door korte vluchten hoger te belasten dan lange vluchten. Als er dan goede treinverbindingen zijn wordt het interessanter voor een reiziger om deze duurzamere keuze te maken en kan de overlast en uitstoot door het aantal vliegbewegingen afnemen. Er gebeurt momenteel nog weinig op dit gebied, maar het CDA zal in gesprek blijven gaan over deze vraagstukken.

Wij danken Schiphol Group en Alexander Scholtes en Berj Khassab in het bijzonder voor dit veelzijdige werkbezoek waar naast verduurzaming en overlastbeperking nog veel meer onderwerpen aan bod zijn gekomen, zoals herstel na corona, gevolgen van het openen en niet openen van vliegveld Lelystad, het stikstof vraagstuk en het verjagen van ganzen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.