22 oktober 2020

Spreektekst debat Wilma van Andel Omgevingsverordening

Donderdagavond 22 oktober 2020 vond de tweede termijn van de vergadering van Provinciale Staten over de omgevingsverordening plaats. CDA-Statenlid Wilma van Andel pleitte voor het samen met de gemeenten aanpakken van de woningbouwopgave in plaats van strenge regels opleggen vanuit de provincie. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66 en PvdA gingen vol in de aanval. Van Andel werd verweten dat ze niet naar gedeputeerde Cees Loggen luisterde. Waarop Van Andel aangaf dat er vooral niet is geluisterd naar de noodkreten van gemeenten. En de volgorde waarop de gedeputeerde de zaken aan wil pakken is totaal de verkeerde: eerst deze omgevingsverordening vaststellen en daarna gaan verkennen wat er gedaan moet worden om de woningnood op te lossen. Vrijwel alle moties en amendementen van het CDA zijn weggestemd.

Stel je hebt besloten een fietsvakantie door Noord-Holland te maken. Maar net daarvoor heb je je fiets verkocht, je fietsschoenen aan de buurjongen gegeven en de routekaart gebruikt voor het aanmaken van de BBQ. Op de dag van vertrek sta je met lege handen, je kunt niet weg en voordat alles weer aangeschaft is ben je weken verder.

Zo voelt dat nu ook bij het uitvoeren van de omvangrijke bouwopgave, een van de belangrijkste opgaven waar we als provincie voor staan. Wij staan aan de lat voor deze nood, de woningnood, dames en heren.

Maar goed, we hebben een idee: We gaan een masterplan deltaplan woningbouw maken. Dat we dan net nu het aantal plekken waar er gebouwd mag worden nog verder beperken is dan maar even zo. Ik vraag me af hoe de gedeputeerde gaat uitleggen dat hij een masterplan deltaplan gaat maken n.a.v. de noodkreten van gemeenten over de beperkte mogelijkheden om te bouwen, maar hun noodkreten ten aanzien van de omgevingsverordening helemaal negeert. En hoe legt hij uit dathij op vier plekken, Uitgeest, Castricum, Schagen en de Oostelijke Vechtplassen een verkenning gaat doen, maar wel eerst het probleem waarvoor deze verkenningen nodig zijn alleen nog maar erger maakt.

En hoe reëel is het masterplan deltaplan woningbouw? Nu we nu eerst alles coute que coute alle provinciale ruimtelijke regels over woningbouw nog strakker regelen dan het al was. En dan gaan we daarna wel eens kijken of er misschien hier en daar nog dingen wel kunnen. Dit is toch de totaal onhandige en daarom verkeerde volgorde? Ik zei het de vorige keer al en heb daar nog geen antwoord op gehoord van m’n collega’s.

Ik begin met uw reactie op Motie 99 over het gestand doen van de handtekening onder het akkoord Oostvaardersplassen: Ik citeer uit het advies: “GS geven met het verkenningstraject al vorm aan de afspraken binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen”. Door eerst alles te verbieden wat er in dit akkoord staat? Het is toch echt de omgekeerde wereld er nu BPL op te leggen en daarna te gaan kijken wat er vanaf moet? Dit betekent gewoon dat het hele gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen weer opnieuw moet, terwijl de handtekening nota bene al is gezet!. Wij vinden dit echt niet uit te leggen. Hier toont de provincie zich een zeer onbetrouwbare overheid. Collega’s: wij kunnen dit nog verhinderen!

Dan over de lijst met discussielocaties en onze moties daarover. Voorzitter, ik begrijp niet waarom deze lijst zo heet. In de reactie van GS laat zij zien helemaal niet open te staan voor een discussie, laat staan een ander besluit van PS. Dit zijn nu juist discussielocaties, omdat hier al jarenlang een discussie met de provincie speelt en u nu aangeeft dat achter deze discussies, door PS een punt gezet moet worden. Waarom zet u al deze moties op ontraden en niet op ‘oordeel PS’? Waarom is het zo belangrijk voor u dat deze allemaal niet doorgaan? U ontraadt ze op basis van de regels die er waren en die nu voor deze projecten onverwacht strenger worden, in plaats van soepeler wat op basis van de sturingsfilosofie ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’ van de omgevingsvisie verwacht mocht worden. Het moge duidelijk zijn dat wij het niet eens zijn met de regels die voorgesteld worden. En ik vond het zelfs ook fijn dat u voor ons op een rij had gezet welke projecten waar al discussie over was en die gemeenten met redenen heel graag willen, hier last van krijgen. Zijn we voor deze projecten wel een betrouwbare, faciliterende overheid? U raadt al onze moties af omdat ze op basis van de regels niet mogen. Maar voorzitter, we maken hier nu de regels en wij hebben hier het finale politieke oordeel. Dat u zich dan zelfs over Stompetoren zo ingraaft dat er zoveel provinciale argumenten tegen zijn, terwijl het op basis van de huidige regels gewoon gekund hadden, vinden wij een schandalige houding richting de gemeente Alkmaar.

Hierbij dan ook nog een keer een betoog, gebaseerd op de argumenten in de pre-adviezen, richting mijn collega’s in PS. Wat u ook vindt van deze omgevingsverordening: wees geen hindermacht, men had van deze omgevingsverordening met recht en rede mogen verwachten dat er meer ruimte zou komen en vaak was er onder de PRV al nut en noodzaak aangetoond, waardoor er een uitzondering mogelijk was. Het is echt niet gek dat gemeenten daar vanuit zijn gegaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.