16 november 2020

Spreektekst statenlid Christa Kuiper-Kuijpers over de verkenning Houtribdijk tijdens commissievergadering 26 oktober

Allereerst een compliment omdat een onderzoek naar de Houtribdijk is opgepakt en er nu een rapport over de verkenning rol Houtribdijk t.b.v. bereikbaarheid MRA en waterkwaliteit Markeermeer voorligt.  In dit rapport staat vermeld dat de rol van de Houtribdijk voor de verkeersstromen niet nader is onderzocht omdat er vanuit verschillende gremia en een aantal vooronderzoeken geen aanleiding voor is geweest. Bij mij doemt dan de vraag op, hebben we niet te maken met een kip-ei discussie. Vanuit het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid  wordt de Houtribdijk niet gezien als een onderdeel van de verkeersstromen rondom de MRA maar dat is ook logisch als er geen onderzoek wordt ingesteld naar de potentie van de Houtribdijk. En vervolgens, omdat het niet in de SbaB is opgenomen wordt er geen onderzoek gedaan. 

De verdubbeling van het aantal rijbanen op de Houtribdijk is bepleit bijvoorbeeld door de gemeente Enkhuizen en de Westfriese Bedrijvengroep. Dit zou bijdragen tot een betere oost-west ontsluiting, want meer verkeer en met name vrachtverkeer zou van de weg gebruik maken als die door een verdubbeling als veilig wordt ervaren. En zo zou dit ook een rol kunnen spelen in de vermindering van de verkeersdrukte rond Amsterdam. 

Ik vind wel dat dit het moment is om er bij stil te staan. Het is voor het CDA duidelijk dat een brugverbinding tussen Enkhuizen en Lelystad geen haalbare kaart is. De te verwachte ecologische voordelen voor het Markermeer zijn onzeker en er zijn zelfs negatieve effecten te verwachten. Maar hoe zit het dan met de vraag of een verdubbeling van het aantal rijbanen op de Houtribdijk, nu mensen die nauw betrokken zijn bij de bereikbaarheid van de regio daar zo voor pleiten. Hoe verhoudt zich het gestelde dat van al het verkeer op de A7 maar enkele procentpunten doorgaat op de A1 zich met het gestelde dat er wel een significante verkeersstroom zou zijn als de weg verdubbeld wordt.

Ik ben geen verkeersdeskundige en zie ook de positie van Noord-Holland, die in deze afhankelijk is van Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland. Ik wil graag een antwoord op de vraag, ontnemen wij ons zelf niet de mogelijkheid om iets aan de verkeersproblematiek rondom Amsterdam te kunnen doen, door nu de Houtribdijk mede op basis van dit onderzoek verder af te schrijven als potentiele oplossing.

Kortom de vraag aan Gedeputeerde Staten; is het niet raadzaam om voordat de Houtribdijk uit beeld verdwijnt als een potentiele robuuste verbinding eerst nog te onderzoeken hoeveel vrachtverkeer gebruik zou maken van de Houtribdijk als deze een verdubbeling van het aantal rijbanen zou kennen en duidelijk is in hoeverre dat een ontlasting zou kunnen betekenen voor het verkeer rond Amsterdam?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.