04 februari 2019

Statenlid Van Andel over Regenboogprovincie

In Provinciale Staten spraken wij op 4 februari over een initiatiefvoorstel van onder andere GroenLinks met als titel Regenboogprovincie. Het voorstel vraagt om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van LHBTI-beleid en om een inclusieve werkgever te zijn en een roze werkgroep op te richten. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf best een beetje dubbel gevoel heb over voorstellen als deze. Het zou niet nodig hoeven zijn op de werkvloer speciale aandacht te besteden aan seksuele geaardheid. Hier de spotlight op richten heeft ook iets stigmatiserends, dat het iets heel bijzonders of afwijkends is. Terwijl bijvoorbeeld homoseksualiteit voor mij en in mijn directe omgeving, werk, kerk, privĂ©, iets volkomen geaccepteerds is. En werkgevers hebben daarbij ook niets met je seksualiteit te maken. 

Tegelijkertijd word ik ook warm van alle tegenreacties op de Nashvilleverklaring, en is het ook mooi en toch helaas kennelijk nog nodig om inclusiviteit te vieren en er aandacht voor te hebben. Als er behoefte aan is om dit ook bij de provinciale organisatie, ook als voorbeeld voor andere organisaties, pro-actief te doen, dan steunt het CDA dit uiteraard. We steunen ook Gedeputeerde Staten om hier een praktische invulling aan te geven. En daarbij hoeft GS zich wat het CDA betreft in haar rol tegenover gemeenten niet strikt aan haar kerntaken te houden. Deze provincie verdient kleur op haar wangen, een roze kleur, een regenboogkleur, een gezonde kleur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.