01049900
20 april 2020

Stompetoren: opmerkelijke omstandigheid of top van een ijsberg?

CDA trekt aan de bel bij provincie vanwege het blokkeren van de woningbouwplannen in Stompetoren. Het CDA heeft schriftelijke vragen ingediend om opheldering te krijgen over de toewijzing van ‘bijzonder provinciaal landschap aan dit gebied.’ “Het kan niet waar zijn dat woningbouwplannen waar jarenlang aan gewerkt is, door een nieuwe politieke werkelijkheid zo van tafel worden geschoven,” stelt woordvoerder woningbouw Wilma van Andel van de CDA-Statenfractie.

Van Andel vervolgt: “Aan de westkant van Stompetoren is door de provincie een stuk grond bestempeld als ‘bijzonder provinciaal landschap’ met als gevolg dat woningbouw daar niet meer mogelijk is. Dit is opmerkelijk, omdat men als sinds 2008 bezig is met dit woningbouwproject, in afstemming met de provincie. Aan de andere kant van de kern wordt wel gebouwd en daar is het landschap precies hetzelfde.”

Woningbouw is voor kernen zoals deze Stompetoren erg belangrijk. Het belang van de woningen is ook aangegeven door de gemeenteraad van Alkmaar, die in grote meerderheid instemde met het plan voor woningbouw in Stompetoren. De woningbouw bevordert de leefbaarheid, gaat vergrijzing en leegloop tegen en zorgt er voor dat voorzieningen voor sport, school en detailhandel op peil blijven. Het is dus erg belangrijk dat de woningen die daarvoor gepland staan er ook daadwerkelijk komen.

“Wij willen ook weten of de situatie van Stompetoren uniek is. Hoeveel kernen waar al jarenlang wordt gesproken over woningbouw gaan er nog meer op slot?,” vraagt Van Andel zich af. “Vraagstukken over leefbaarheid spelen overal. De Noord-Hollandse CDA fractie kent helaas vele voorbeelden van woonkernen die zich belemmerd voelen door strikte opvattingen van de provincie over plekken waar gebouwd mag worden. De nieuwe omgevingsverordening, op basis waarvan Bijzonder Provinciale Landschappen zijn aangewezen, lijkt de situatie voor deze woonkernen alleen maar te verslechteren.”

 

Het CDA heeft schriftelijke vragen ingediend. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.