20 november 2018

Stop de onterechte en negatieve beeldvorming over boeren in relatie tot natuurbeheer

Haarlem - Tijdens de behandeling van het programma natuurontwikkeling heeft het CDA in de Staten van Noord-Holland de oproep gedaan om te stoppen met de onterecht negatieve beeldvorming en houding tegen boeren en tuinders. ‘’Zij produceren het voedsel dat u nodig heeft en leveren een belangrijke bijdrage aan natuurlijke processen in het buitengebied en het agrarisch natuurbeheer, zei woordvoerder natuur Willemien Koning. ,,Boeren, akkerbouwers en tuinders werken in de natuur en met de natuur. Velen zijn bewust bezig met het stimuleren van de biodiversiteit. Dat vereist wel een verdienmodel en consumenten die de extra kosten voor deze productiemethoden willen betalen.’’

CDA-Statenlid Willemien Koning-Hoeve heeft gevraagd om aanpassing van de tekst in het Programma Natuurontwikkeling over de mogelijke beëindiging van pachtcontracten  tussen Terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals Natuurmonumenten en de boeren die het beheer uitvoeren. GS heeft inmiddels de tekst aangepast op verzoek van het CDA. ‘’De oude tekst was niet duidelijk en impliceerde dat pachtcontracten eenzijdig opgezegd zouden kunnen worden. Dat is nu niet meer aan de orde. Wel komt er een mogelijkheid voor een vergoedingsregeling die ingezet kan worden als partijen beide besluiten om een contract te beëindigen. Verder heeft het CDA gepleit voor versnelling van het verkenningsjaar waarin TBO’s en agrariërs met elkaar afspraken maken over mogelijkheden voor het behoud van agrarische natuurbeheer binnen het Nieuwe Natuurnetwerk (NNN).

Het is de eerste keer dat voormalige programma’s over natuurbeheer zijn samengevoegd in één programma Natuurontwikkeling. Dit is een belangrijk document met kaarten waarop de natuurontwikkeling is gebaseerd en waarop ook de vergoedingen voor natuurbeheerders zijn gebaseerd. De biodiversiteit begint weer toe te nemen en natuur wordt ‘’beleefbaar’’ gemaakt onder andere door het aanleggen van meer wandelpaden. Het CDA  heeft complimenten uitgesproken voor het natuurbeleid en het programma natuurontwikkeling. ‘Hiermee versterken we de leefbaarheid op ons stukje van de aarde en maken we Noord-Holland tot een mooie provincie, niet alleen voor onszelf maar ook voor toeristen. Wij realiseren een mooie provincie om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen,’ aldus Willemien Koning-Hoeve.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.