13 september 2021

Tata Steel: CDA wil dat omwonenden opgelucht adem kunnen halen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 13 september 2021 werd het RIVM-rapport over de uitstoot van PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en lood door Tata Steel als actualiteit besproken. Willemien Koning-Hoeve, woordvoerder gezondheid en milieu:

 

“Het CDA wil twee sporen voor een duurzaam Tata: groen staal en een schonere leefomgeving.

Alleen werken aan vermindering van CO2 uitstoot helpt niets voor de omwonenden. Daarmee wordt de lucht niet schoner en de overlast voor omwonenden niet minder. Twee sporen zijn nodig.

Wij begrijpen de grote zorgen die leven bij velen rondom Tata en zeker de zorgen van jonge ouders met kinderen.  Uit het RIVM rapport blijkt dat vooral lood en PAK’s van invloed zijn op  de gezondheid van omwonenden. Daarom vind het CDA dat de aanpak van emissie van die stoffen de hoogste prioriteit heeft.

Om vermindering van de uitstoot zo snel mogelijk  voor elkaar te krijgen is samenwerking tussen alle overheden van groot belang. Intern hebben wij regelmatig overleg met gemeente en CDA- Tweede Kamerleden. Inzet van het Rijk is vanaf nu hard nodig omdat Tata valt onder landelijke wetgeving en omdat de extra eisen financieel gedragen moeten kunnen worden door de staalfabriek. Het kan en mag daarbij niet zo zijn dat subsidies voor duurzaamheid verdwijnen naar het buitenland. Aanpassing van het aandelenpakket van Tata zodat het bedrijf weer geheel of gedeeltelijk in Nederlandse handen komt moet bekeken worden.

Onze vraag aan de gedeputeerde is: hoe zorgt u ervoor dat vooral de emissiebeperking van lood en PAK’s prioriteit krijgt?

Het CDA wil behoud van de Nederlandse staalfabriek met de nadruk op Nederlands, met een schonere leefomgeving zodat we allemaal weer honderd procent trots kunnen zijn op dit icoon van onze regio, zodat de innovatieve kennis van groene staalproductie in ons land blijft en zodat de omwonenden opgelucht adem kunnen halen in plaats van angstig hun adem inhouden. “

 

Volgende week staat het RIVM-rapport Depositieonderzoek IJmond 2020 op de agenda van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.