16 december 2019

Toezegging GS onderzoeken vergunningen grote uitstoter TATA

Afgelopen maandag is Provinciale Staten van Noord-Holland in debat gegaan over het recente nieuws dat de Sinterkoeler bij TATA door een rekenfout al tientallen jaren meer uitstoot dan volgens de vergunning is toegestaan. Het CDA heeft tijdens de vergadering gepleit voor vergelijking van de vergunde/berekende situatie met de werkelijke uitstoot bij alle processen op het TATA complex. Gedeputeerde Staten heeft daarop in de vergadering de toezegging gedaan dat dit onderzoek zal worden gedaan bij de grote uitstoters. Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA, is tevreden met deze toezegging. ‘we maken ons zorgen in hoeverre het incident met de Sinterkoeler het topje van de ijsberg is. Met deze toezegging hopen we problemen eerder op te merken.’ 

Heijnen vervolgt: ‘het valideren van rekenmodellen en vergunningen is hopelijk het begin van herstel van het vertrouwen van de omgeving in de provincie en de Omgevingsdienst.  Het CDA hoopt dat de provincie samen met TATA tot afspraken komt die ruimte geven voor een toekomst voor TATA, met een regelgever en handhaver die de prioriteiten over gezondheid en milieu goed en zonder compromissen stelt.’

Op de vragen van het CDA over de samenwerking tussen de provincie en de controlerende en toezichthoudende instanties gaf Gedeputeerde Staten aan dit momenteel te onderzoeken. Gedeputeerde Staten komt met een reconstructie over het incident met de Sinterkoelers. Daarnaast heeft Provinciale Staten afgelopen zomer aan de Randstedelijke Rekenkamer verzocht om het toezicht van TATA nader te onderzoeken. De samenwerking tussen partijen is onderdeel van dit onderzoek.  

De actualiteit deze maandag was aangevraagd omdat nadat uit een melding van TATA zelf bleek dat het bedrijf al tientallen jaren meer uitstoot dan volgens de vergunning was toegestaan. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijk gedeputeerde is opgestapt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.